Toppbilde

Møte Hovedstyremøte

Hovedstyret er ansvarlig for driften av forbundet og fastsetter forbundets budsjett. Hovedstyret består av ni medlemmer, hvorav åtte landsmøtevalgte medlemmer med tre vararepresentanter og et styremedlem med vararepresentant valgt av de ansatte.

Hovedstyret møtes syv ganger i året. Les mer om hovedstyret her.

Kontakt: