Seremonier

Humanistisk navnefest

Seremonien er en feiring av barnet, og det handler om å feire at et barn er født og har fått sitt eget navn. Barnet ønskes velkommen til verden.

Humanistisk konfirmasjon

Konfirmasjon er et tilbud om et kurs i livssyn og etikk, med en høytidelig avsluttende seremoni. Både kurs og seremoni er på et humanistisk grunnlag.

Humanistisk vigsel

En vakker og stemningsfull seremoni som både feirer og bekrefter at to mennesker har valgt hverandre og ønsker å bygge sitt samliv på humanistiske verdier. Forutsetter medlemskap.

Humanistisk gravferd

Humanistisk gravferd er en minnehøytidelighet hvor den avdøde er i sentrum. Seremonien gjennomføres på et rent verdslig grunnlag, uten religiøse innslag.

Hva skjer?

Åpent temamøte: Moderne skam?

Litteraturhuset, Wergelandveien 29, Osloonsdag 10.februar18:00 - 20:00