2011

Konfirmasjon 2011 - Vestfold har flest

Konfirmasjon 2011 - Vestfold har flest


Antallet unge som velger Humanistisk konfirmasjon i 2011 er  15,7 prosent av årskullet. Totalt  benytter 10113 unge seg av Human-Etisk Forbunds tilbud. Det innebærer en liten økning i forhold til i fjor. I år går Vestfold forbi Akershus og topper statistikken med 23,4 prosent av årskullet. 
I Vestfold har andelen av ungdomskullet som velger Humanistisk konfirmasjon vært stabil på på 22-25% de siste ti år.

Se NRK Østafjells her.

I Vestfold har andelen av ungdomskullet som velger Humanistisk konfirmasjon vært stabil på på 22-25% de siste ti år. I år deltar 734 konfirmanter på 18 seremonier 7.,8., 14. og 15. mai, fra Svelvik til Larvik og vi regner med at ca 11 000 vil være til stede.

Prosentandel av ungdomskullet som velger Humanistisk konfirmasjon i Vestfold 1998-2011

Seremonier i Vestfold i år:

Seremoni

Gjester

Konfir-manter

Bølgen kulturhus         lørdag 07. mai kl.11:00

489

 49

Bølgen kulturhus         lørdag 07. mai kl.13:00

488

 32

Bølgen kulturhus         lørdag 07. mai kl.15:00

 441

 32

Hjertnes kulturhus       lørdag 14. mai kl.11:00

 704

 45

Hjertnes kulturhus       lørdag 14. mai kl.13:15

686

 38

Hjertnes kulturhus      søndag 15. mai kl.11:00

699

 37

Hjertnes kulturhus      søndag 15. mai kl.13:15

686

 44

Oseberg Kulturhus      lørdag 07. mai kl.11:00

804

 75

Oseberg Kulturhus      lørdag 07. mai kl.13:00

803

 70

Oseberg Kulturhus     søndag 08. mai kl.11:00

819

 67

Oseberg Kulturhus     søndag 08. mai kl.13:00

728

 47

Svelvik Samfunnshus lørdag 14. mai kl.12:00

258

 19

Til sammen

9 951

734

Totalt til stede  *)

10 685 
(pluss våre frivillige)

*) Tallene for antall gjester kan endre seg noe, og da vil de mest sannsynlig øke litt.


I Norge velger flere enn 10 000 Humanistisk konfirmasjon i år.

Antallet unge som velger Humanistisk konfirmasjon i 2011 er  15,7 prosent av årskullet. Totalt  benytter 10113 unge seg av Human-Etisk Forbunds tilbud. Det innebærer en liten økning i forhold til i fjor. I år går Vestfold forbi Akershus og topper statistikken med 23,4 prosent av årskullet.  

Det er først og fremst stabilitet som preger antallet humanistiske konfirmanter de siste årene. En god stund har antallet ligget på rundt 15 prosent av årskullet. Framgangen i år er på 0,2 prosentpoeng.

Den største prosentvise framgangen har Hedmark fylke med 2.09 prosentpoeng og er dermed tilbake på normalen etter en tilbakegang i fjor. Størst tilbakegang har Telemark og Buskerud med rundt 1,2 prosentpoeng. Uansett er det snakk om små endringer.

Humanistisk konfirmasjon består av et kurs i bl.a. livssyn og etikk som ved de fleste steder går over flere uker om vinteren og våren. Seremonien er avslutning på kurset og foregår stort sett i mai måned. Mange konfirmanter er med på aktiviteter som f. eks. rollespill som flyktninger.

Synes du flere burde lese dette?

 

 

Hva skjer?

Darwindagen: Erik Tunstad om evolusjon

Brugata 19fredag 12.februar - torsdag 18.februar