Livssynspolitikk

Livssynspolitikk

Når Human-Etisk Forbund mener noe i konkrete saker, er det alltid på grunnlag av verdiene som ligger i vårt humanistiske livssyn. 

Statskirkeordningen
Statskirkeordningen

Vi jobber for å avvikle statskirkeordningen og sikre full religionsfrihet for alle. 

Bioteknologi
Bioteknologi

Vi deltar i debatten rundt bioteknologi og kommende etiske utfordringer.

Livssynsåpne seremonirom
Livssynsåpne seremonirom

Alle borgere i landet bør ha lik tilgang til offentlige og verdige seremonirom.

Religion og livssyn i skolen
Religion og livssyn i skolen

Vi ønsker å avskaffe dagens RLE-fag og erstatte det med et reelt livssynsnøytralt og inkluderende fag.

Rituell omskjæring av gutter
Rituell omskjæring av gutter

Vi vil at det skal innføres aldersgrense for rituell omskjæring av gutter.

Religiøse hodeplagg i politi og domstol
Religiøse hodeplagg i politi og domstol

Religiøse plagg og symboler i domstolene og politiet krever en samordnet politikk.

Eutanasi - aktiv dødshjelp
Eutanasi - aktiv dødshjelp

Vi tar ikke stilling for eller mot eutanasi, men bidrar til etisk refleksjon om dette vanskelige temaet.

Abort
Abort

Kvinnens rett til selvbestemmelse må balanseres mot fosterets rettsvern.

Hva skjer?

Humanistisk navnefest (Seremoni, Bergen)

Fana kulturhus, Nesttun, Bergensøndag 25.januar22:00 - 22:00