Livssynspolitikk

Livssynspolitikk

Når Human-Etisk Forbund mener noe i konkrete saker, er det alltid på grunnlag av verdiene som ligger i vårt humanistiske livssyn. Les mer om våre kjernesaker, samt andre livssynspolitiske tema vi mener noe om.

Statskirkeordningen
Statskirkeordningen

Vi jobber for at stat og kirke skal skille lag, og at kirken skal behandles som et ordinært trossamfunn uten statlig overstyring.

Rituell omskjæring av gutter
Rituell omskjæring av gutter

Vi vil innføre aldersgrense for rituell omskjæring av gutter.

Bioteknologi
Bioteknologi

Vi er grunnleggende for fri forskning, men stiller store krav til den etiske diskusjonen i vanskelige saker.

Livssynsnøytrale seremonirom
Livssynsnøytrale seremonirom

Alle borgere i landet bør ha lik tilgang til offentlige og verdige seremonirom.

Religion og livssyn i skolen
Religion og livssyn i skolen

Vi ønsker å avskaffe dagens RLE-fag og erstatte det med et reelt livssynsnøytralt og inkluderende fag.

Formålsparagrafer
Formålsparagrafer

Vi mener at skolen skal være for alle. Fellesskolen skal ikke brukes til å påvirke barn til å utvikle ett spesielt livssyn.

Flere aktuelle saker
Flere aktuelle saker

Eutanasi - aktiv dødshjelp, Blasfemiparagrafen, Gravferdsloven, Religiøse privatskoler, Religiøse hodeplagg, Melding om fødsel, Abort, Dyr og etikk

Hva skjer?

Humanistisk temareise til Provence

Antibes, Provencefredag 12.september - tirsdag 16.september