Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Høringssvar

Adgangen til å flagge på offentlige bygninger må utvides


Høringssvaret er innsendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 31.august 2020, knyttet til høringsnotat om forslag til endring av lov om flagging på kommunens offentlige bygninger

Human-Etisk Forbund mener den historiske frigjøringen av personer med homofil og lesbisk seksuell legning, som Pride-feiringen blant annet representerer, er et gode. Frigjøringen er helt i tråd med de grunnleggende menneskeverds- og frihetsidealene Norge som stat er basert på, og har således allmenn interesse.

Vi mener derfor det er riktig at offentlige institusjoner som kommuner, fylker og stat skal kunne markere støtte til denne bevegelsen ved å flagge på sine bygninger.

Det samme mener vi bør gjelde også andre bevegelser eller organisasjoner som kjemper for de frihetsidealene og menneskerettighetene Norge er tuftet på. Slike initiativer vil også, som en generell regel, ha allmenn interesse.

Les høringssvaret i sin helhet her.