Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Høringer

Advarer mot spesialregler for kirkeregnskap


Riksrevisjonen og Den norske Revisorforening slakter statens forslag til hvordan folkekirken skal føre sitt regnskap.

Det skrev Aftenposten i helga. Forslaget innebærer en forskrift til regnskapsloven som er særegen for Kirken, og som vil gjøre det mulig for Kirken å benytte de forenklede regnskapsreglene for små foretak. Den største konsekvensen er at Kirken ikke vil behøve å balanseføre sine pensjonsforpliktelser i regnskapet, men kan føre dette opp i en fotnote.

# Mangelfull informasjon

Riksrevisjonen og Den Norske Revisorforening er kritiske til å dele opp regnskapet på denne måten. De advarer mot at regjeringens forslag vil føre til mangelfull informasjon for offentligheten, og mener Kirken bør følge de vanlige regnskapsreglene for virksomheter av denne størrelsen. 

– Departementet kan ikke fortsette med å lage egne regler for Den norske kirke, kirken må tilpasses reglene som gjelder for alle. Den norske kirke er en stor samfunnsaktør som ikke bør ha noe å skjule. Det er ingen grunn til at den skal unntas krav om regnskapsføring og rapportering som gjelder alle andre, sier vår generalsekretær Kristin Mile til Aftenposten.

# Må likebehandle

"I stedet for å tilpasse lover og regler til Dnk, bør Dnk tilpasse seg alminnelige lover og regler", skriver vi i vårt høringssvar der vi stiller oss bak kritikken til Riksrevisjonen og Den Norske Revisorforening.

Videre legger vi vekt på prinsippet om lik behandling av tros- og livssynssamfunn:

"Dersom departementet går videre med forslaget, bør de derfor begrunne hvorfor prinsippet om likebehandling skal fravikes i dette tilfellet. Alternativt må også øvrige tros- og livssynssamfunn få føre sine pensjonsforpliktelser på samme måte som Dnk."

Les hele høringssvaret (PDF)

Saken ble først omtalt av Aftenposten