Hopp til hovedinnhold
Høringer

Andel utenlandske elever ved bibelskoler bør begrenses


Human-Etisk Forbund støtter forslag om maksimal andel utenlandske elever ved bibelskoler.

Kunnskapsdepartementet sendte høsten 2016 forslag til endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven på høring.

Human-Etisk Forbund oversendte 11. januar 2017 en høringsuttalelse vedrørende punkt 6 i høringsnotatet: "Innføring av hjemmel til å begrense andelen utenlandske elever ved skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4".

Høringsuttalelsen omhandler blant annet:

  • at den faglige kvaliteten ved bibelskoler er tvilsom
  • at slik opplæring bør finansieres av trossamfunn og elevene
  • at vi støtter forslaget til lovhjemmel om en maksimal andel utenlandske elever ved offentlig finansierte bibelskoler og andre kapittel 4-skoler