Hopp til hovedinnhold
Dialog

Bør man gå i dialog med ekstremister?


I et mangfoldig og livssynsåpent samfunn er det avgjørende med god religions- og livssynsdialog. Samtidig er det viktig å være bevisst dialogens grenser når man står overfor ekstremistiske grupper og ideologier, råder Didrik Søderlind. 

Livssynsrådgiveren i Human-Etisk Forbund var blant ekspertene som delte sine perspektiver og erfaringer under Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) sin årskonferanse, med tros- og livssynsdialog som tema. 

STL er en dialog- og interesseorganisasjon som representerer til sammen 15 ulike tros- og livssynssamfunn i Norge. 

På årets konferanse var det bred enighet om dialogens viktige rolle for å skape forståelse, fremme respekt og bygge tillit mellom ulike tros- og livssynssamfunn. Søderlind ble imidlertid utfordret på om det finnes noen grupper man ikke bør gå i dialog med.  

– Svaret på det er ja, svarte han kontant.  

Dialog er ikke for alle 

Søderlind har i mange år fulgt med på ekstreme, antihumanistiske og konspirasjonsteoretiske miljøer innen både politikk og livssyn. Han minnet om at vi må være forsiktige med å normalisere idéer som er fundamentert i løgner eller ekstreme ideologier. 

– Mange hevder at man alltid må møte ord med ord og bekjempe dårlige idéer med bedre idéer. Men de fleste av oss forholder oss stort sett bare til normale folk. Vi er ikke forberedt på at noen rent kynisk vil lyve oss rett i ansiktet. 

Didrik Søderlind har i mange år fulgt med på ekstreme, antihumanistiske og konspirasjonsteoretiske miljøer innen både politikk og livssyn.

Søderlind mener derfor det er en vrangforestilling at alle må møtes med dialog. I stedet er det viktig å anerkjenne at også dialogarbeid har grenser. 

– Ta holocaustfornekterne som eksempel. De som sier at disse skal møtes med ord og idéer gjennom dialog, gjør jo aldri dette i praksis. Så det de egentlig sier er at de få tusen jødene i Norge skal ta den kampen med ord helt alene. Det er en kamp de allerede har måttet kjempe utallige ganger, sa han. 

Dialog kan misbrukes 

Han viste til at løgn ofte er en bevisst strategi for å oppnå oppmerksomhet og normalisering av ekstreme idéer eller konspirasjonsteorier. Gjennom årene har Søderlind sett en skummel utvikling, hvor flere lærer å bruke retoriske grep og utnytte mediene til nettopp dette. 

– Deres mål er å normalisere en ekstrem idé og få den plassert på samme linje som alle andre idéer. Jeg elsker livssynsdialogen og mener den er svært viktig, men når man driver med dialog skal man også være klar over at den kan misbrukes.