Hopp til hovedinnhold
Livssynsåpne seremonirom

Bred politisk enighet om seremonirom etter statsrådens bestilling


Etter statsrådens tydelige bestilling til alle kommuner om å se om de har ivaretatt seremonirombehovet, har HEF fulgt opp i flere kommuner.

– Jeg skulle ønske det var et livssynsåpent rom, hvor vi kunne satt inn de symbolene vi selv ønsket.

I sommer fortalte Katrine fra Mandal til NRK om da hennes sønn døde. Hun og familien opplevde å ikke ha annet valg enn kristen begravelse, til tross for at verken familien eller sønnen hadde noen gudstro.

– Jeg mener at det er veldig beklagelig at man må gå på akkord med sine egne og den avdødes ønsker i en så krevende fase av livet, kommenterte HEF-leder Christian Lomsdalen.

Christian Lomsdalen, leder i Human-Etisk Forbund, mener mange kommuner henger langt etter i å tilby store nok og verdige nok seremonirom som kan brukes av alle, uavhengig tro eller livssyn.

Det er ikke lovpålagt for kommunene å tilby slike seremonirom, men regjeringa jobber for at alle kommuner skal ha det tilgjengelig.

– Vi lever i et livssynsåpent samfunn der alle skal kunne ha en seremoni ved begravelsen i tråd med sitt livssyn. Nå er tiden inne for at alle kommuner løfter denne saken og ser på om dette er ivaretatt, sa barne- og familieminister Kjersti Toppe til NRK.

# HEF følger opp lokalt

I etterkant av NRK-saken har kommunen gitt løfter i Lindesnes Avis om at de vil finne egnede lokaler.

Human-Etisk Forbund har tatt statsrådens seremonirom-bestilling videre til flere andre kommuner, og opplever bemerkelsesverdig bred politisk enighet om behovet.

Nå er tiden inne for at alle kommuner løfter denne saken og ser på om dette er ivaretatt.

Kjersti Toppe, barne- og familieminister

Ullensaker og Nannestad lokallag inviterte lokalpolitikere til møte. Nestleder i lokallaget, Vinjar Tufte, holdt et overbevisende innlegg med presentasjon av mangelen på tilgjengelige lokaler i kommunen, i tillegg til fordelene med kommunal gravplassforvaltning, og hvorfor disse sakene er viktig i et livssynsåpent og inkluderende lokalsamfunn.

Møtet endte med en enstemmig bestemmelse om å sette ned et utvalg som skal jobbe videre med verdige seremoniromløsninger. Dette er i ettertid blitt vedtatt i kommunestyret, informerer Tufte om, som også presiserer at det er snakk om nøytralt utformede lokaler som er åpne for bruk av mobile symboler og lignende.

I tillegg ble det på møtet enstemmighet for å starte prosessen med en eventuell overføring av gravplassforvaltningen fra Den norske kirke til Ullensaker kommune, opplyser Tufte.

Det ble et svært godt møte som endte i enstemmige gjennomslag, da HEF Ullensaker og Nannestad inviterte lokalpolitikerne. (Foto: Berit Reidun Ruud)

I Alver kommune var det enighet om det store behovet for livssynsåpne seremonirom i kommunen, og at det i påvente av nye bygg er viktig å finne eksisterende bygg som kan tilpasses.

– Det er på høy tid å ta innover seg det økende mangfoldet i tro og livssyn, sier Siri Hortman, nestleder i Human-Etisk Forbund Hordaland, til Avisa Nordhordland.

I Oslo var det også enighet da politikerne var invitert til debatt. Skal tro og lommebok avgjøre muligheten til en verdig begravelse, spurte HEF Oslo-leder Morten Guldberg, og direktør i Fonus Begravelsesbyrå, Terje Eid,Hviding, i Nettavisen forkant av debatten.

Samtlige av de fremmøtte lokalpolitikerne i Oslo lovte å følge opp seremonirom-saken og sikre politisk behandling i løpet av høsten. Debatten satte også søkelyset på inkludering og religionsfrihet i et mangfoldig samfunn (Foto: Arnfinn Pettersen)

Arrangementet resulterte i løfter om at seremonirom-saken skal behandles politisk i løpet av høsten. Disse løftene ble senere ble gjentatt i Vårt Land og i Grav24.

– Det er ikke ofte vi har politiske debatter med så stor grad av enighet, ble avsluttende kommentar fra Guldberg etter endt debatt.

Les mer om