Hopp til hovedinnhold

Christian Lomsdalen er vår nye leder!


I helgen valgte Landsmøtet i Human-Etisk Forbund sin leder for de neste to årene. Lektor og doktorgradsstipendiat Christian Lomsdalen (36) gleder seg til å lede landets over 100 000 organiserte humanister.

# Til stede i medlemmenes liv

Human-Etisk Forbund er godt etablert som leverandør av seremonier for livets tradisjonelle overganger. En stor oppgave for forbundet fremover, er å være enda mer til stede for sine mange medlemmer i tiden mellom navnefest, konfirmasjon, vigsel og gravferd.

- Vi skal være en støtte og en inspirasjon i det nære, i livet, i gleder og utfordringer som alle mennesker møter på. Vi skal være et fellesskap som appellerer til det mangfoldet av nordmenn som kjenner seg hjemme i det humanistiske livssynet. Vi gjør allerede så mye viktig og bra i vårt forbund, men det som motiverer meg ekstra mye som leder, er det enorme potensialet vi har.

# Kampen mot det anti-vitenskapelige

Kritisk tenkning og den vitenskapelige tilnærmingen til verden – søken etter objektive sannheter, er helt fundamentalt i det humanistiske livssynet. Lomsdalen påpeker at trusselen mot disse verdiene, er større enn på lenge:

- I en undersøkelse sier hele 15 prosent av de spurte amerikanerne seg enig i påstanden om at djeveldyrkende pedofile styrer viktige samfunnsinstitusjoner i USA. Vi er ikke der i Norge, men er vi immune? Konspirasjonsteorier er gått fra noe sært for spesielt interesserte, til å bli noe som kan komme opp over bordet i et vanlig familieselskap.

- Vi i Human-Etisk Forbund har jobbet for opplysning og kunnskap rundt disse fenomenene gjennom mange år, og vår rolle som motkraft til «alternative sannheter» og konspirasjonstenkning, er viktigere enn noen gang, sier humanistenes nye leder.

# Ytringsfrihet og likeverd

Christian Lomsdalen brenner ekstra mye for alle menneskers frihet til å være seg selv, til å velge i eget liv og til å elske den vi vil.

- Ytringsfrihet og likeverd er noe jeg har kjempet for på ulike måter så lenge jeg kan huske. Gjennom Human-Etisk Forbund har jeg funnet de rammene jeg opplever å best kunne fortsette dette arbeidet i. Sammen med humanistbevegelsen over hele verden, fortsetter vi å jobbe for kvinners, LHBTQ+-personers og tros- og livssynsminoriteters rettigheter, avslutter Christian Lomsdalen.

# Gleder seg til samarbeidet

Trond Enger er generalsekretær i Human-Etisk Forbund:

- Christian Lomsdalen er en ambisiøs, engasjert og synlig leder og jeg vil på vegne av hele organisasjonen få gratulere ham. Jeg ser frem til at vi sammen skal iverksette alle landsmøtets viktige vedtak.