Hopp til hovedinnhold
Livssynsdialog

Den norske livssyns­dialogen gjorde inntrykk på statsministeren


Onsdag møtte statsministeren ulike tros- og livssynssamfunn i Norge. – Det var et godt møte, både om den grusomme situasjonen i Midtøsten og de urettmessige konsekvensene det har fått her hjemme, sier Trond Enger.

Generalsekretæren i Human-Etisk Forbund (HEF) er rystet over de brutale angrepene på sivile i Israel og Gaza, og hvordan krigen har begynt å sette alvorlige spor også i Norge.

Det Mosaiske Trossamfund meldte forrige uke om jøder i Norge som ikke føler seg trygge i egne hjem. Flere har opplevd hærverk og trusler som følge av sitasjonen i Midtøsten. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har ikke hevet det generelle trusselnivået, men anser trusselen mot jødiske og israelske mål i Norge som skjerpet på grunn av krigen.

Trond Enger og HEF fordømmer de grusomme antihumanistiske handlingene mot sivile i Midtøsten, og jobber hardt for å motvirke at krigen og hat sprer seg til Norge. (Foto fra HEFs landsmøte: Pavel Storozhuk)

Human-Etisk Forbund var med å stifte Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) i 1996. I tillegg til å være generalsekretær i HEF, er Trond Enger også styreleder i STL.

– Dialogarbeidet mellom ulike tros- og livssynssamfunn, som vi har flere tiårs erfaring med i Norge, er helt avgjørende i denne grusomme situasjonen. Denne dialogen inkluderer blant annet representanter fra religioner på begge sider i denne krigen, og vi har en viktig rolle for å unngå at krigen sprer seg til våre gater, sier Enger.

Alle var enige om at det var et godt og nyttig møte preget av gjensidig respekt mellom deltakende tros- og livssynssamfunn. Statsministeren fikk se betydningen av den særnorske livssynsdialogen i praksis (Foto: Kai Erik Westergaard / STL)

# Støre: – Gjør inntrykk å høre hvilken respekt de viser hverandre

Det var særlig erfaringene fra denne dialogen som Enger ville vise frem og dele med statsminister Jonas Gahr Støre. Det gjorde inntrykk på statsministeren, som oppfordret til å fortsette dette arbeidet.

– Siste ordet ble at telefonen virker begge veier. Dette er jo et koordinerende nettverk hvor de selv tar initiativ til møter, så jeg oppfordret dem til å bruke det. Og så sa jeg samtidig at vi fra regjeringens side kommer på kort varsel hvis det er ønske om samtaler og oppmerksomheter, sa Støre om onsdagens møte (Foto: Kai Erik Westergaard / STL)

– Synet på konflikten finnes det ulike meninger om, og det hadde de rundt dette bordet. Men det gjør inntrykk på meg å høre hvilken respekt de viser for hverandre og hvordan de forstår hverandre, sa Støre til NTB etter møtet.

Han la spesielt merke til at når jødene i det mosaiske trossamfunnet fortalte at de føler seg utsatt, så svarer de muslimske organisasjonene at: «dere skal føle trygghet, og vi vil bidra til at dere føler trygghet».

Krigen i Gaza skal ikke antenne konflikter i norske gater, understreket statsminister Jonas Gahr Støre da han møtte ulike tros- og livssynssamfunn i Norge. (Foto: Kai Erik Westergaard / STL)

# Felles fordømmelse av drap på sivile

Under møtet trakk Ingrid Rosendorf Joys, Generalsekretær i STL, spesielt fram hvordan de fremste lederne i tros- og livssynssamfunnene har blitt enige om to fellesuttalelser i forbindelse med konflikten.

Ingrid Rosendorf Joys (i midten) fra STL fortalte at Midtøsten-krigen påvirker samarbeidet i Norge, men at tros- og livssynsledere må være forbilder, trøste og veilede medlemmer med sterke følelser. – Vi kan ikke løse konflikten, men vi kan styrke samholdet i Norge, selv i krisetider, sa hun. (Foto: Kai Erik Westergaard / STL)

Leder i HEF, Christian Lomsdalen, bidro i dette arbeidet, som først resulterte i en uttalelse med en samlet fordømmelse av Hamas’ terrorangrep. Etter Israels påfølgende angrep i Gaza fulgte tros- og livssynslederne opp med en andre uttalelse som fordømmer alle drap på sivile.

– Det er en stor bedrift. Større enn mange trolig innser. At de har fått det til sier mye om hvor langt vi har kommet med dialogarbeidet i Norge, sa Joys.

Les mer:

Les mer om