Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

En lav pris å betale for å ivareta et ønske fra en stadig flere


Humanismen fremmer likeverd for alle. Derfor respekterer vi trosfriheten og alles rett til å velge eget livssyn. Human-Etisk Forbund (HEF) ønsker likebehandling mellom Den norske Kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Les dette leserbrevet som Nord-Jarlsberg lokallag har sendt inn til Sande avis om hvorfor det er viktig å få flere livssynsåpne seremonirom

Kort fortalt er livssynsåpne seremonirom lokaler som kan brukes av alle til å markere livets store milepæler som begravelser, konfirmasjoner, osv. Ifølge SSB (Statistisk Sentralbyrå) var det i 2021 kun 67,2% av innbyggerne i Holmestrand kommune som var medlem i Den norske Kirke (DnK). Det betyr at 32,8% av kommunens innbyggere enten er medlem i et annet tros- eller livssynssamfunn eller ikke medlem noe sted.

Å måtte bruke et religiøst utformet seremonirom kan oppleves diskriminerende og uverdig for mennesker med et annet livssyn eller religion. Offentlige seremonirom må kunne brukes av alle, uavhengig av tro eller livssyn. Dette er et syn befolkningen er enig med oss i. HEF ga i 2020 Kantar i oppdrag å gjennomføre en befolkningsundersøkelse. Spørsmålet som ble stilt var «Bør kommunene tilby seremonirom som passer for, og kan brukes av alle, uansett tros- og livssyn?» 63 prosent svarte ja på dette spørsmålet, og bare 21 prosent svarte nei. I Holmestrand kommune er det 7 kirker og ett kapell (Bilet). HEF har benyttet kapellet til humanistiske begravelser på tross av at dette lokalet har kristne symboler.

I august 2021 sendte lokallaget i HEF et brev til Holmestrand kommune, med et enkelt og billig forslag for å gjøre Bilet Kapell til et livssynsåpent seremonilokale. (Vi har aldri mottatt noe formelt svar på dette brevet, kun en uformell tilbakemelding pr epost.) Forslaget gikk ut på at kommunen går til innkjøp av et teppe/en billedvev fra en lokal kunstner. Teppet kan brukes til å dekke over korset når det skal gjennomføres humanistiske begravelser, eller når lokalet skal brukes av andre trosretninger. Vi understreker at korset IKKE skal fjernes, bare dekkes til når det er ønskelig.

Etter en forespørsel hos vår foreslåtte lokale kunstner vil dette beløpe seg til om lag 100.000 kr. Etter vår vurdering er dette en lav pris for å ivareta et ønske fra en stadig større andel av befolkningen som ønsker en livssynsnøytral gravferd/bisettelse. Vi vet også at det er mulig for kommunen å søke om tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom hos fylkeskommunen: Vi håper kommunen kan ta dette forslaget opp til behandling, og gi det prioritet.

Ellers ser vi også på kommunens hjemmesider at det for tiden arbeides med ny kommuneplan. Vi ser gjerne at man i denne sammenhengen også vurderer nye seremonilokaler i kommunen, som kan brukes til større forsamlinger.150 mennesker (som er kapasiteten både i kapellet og Sande kommunelokale) er ikke mange dersom det f.eks skal arrangeres minnestunder for ungdommer el.lign. HEF har gode tips om livssynsåpne seremonilokaler. Et felles seremonibygg bør være stilfullt, gjerne en «storstue» for lokalsamfunnet, som kan gi en opplevelse av høytidelighet og verdighet. På innsiden må seremonirommet kunne tilpasses for å imøtekomme ulike behov. På den måten kan rommet brukes til for eksempel begravelse, bryllup, konfirmasjon og navnefest eller dåp for ulike religioner og livssyn