Hopp til hovedinnhold
Humanistkonferansen 2022

En vellykket konferanse om døden


Humanistkonferansen, som ble holdt helgen 22.-23. oktober på Oslo Kongressenter, hadde et betydningsfullt tema.

# Betydningsfullt tema

Årets tema var døden – et tema det snakkes for lite om i den travle hverdagen. Derfor var det fint for humanister å kunne samles, for å høre samtaler og diskusjoner om blant annet:

  • Hvordan møter vi mennesker i sorg?
  • Hva skjer med kroppen når vi dør?
  • Bør vi legalisere aktiv dødshjelp?
  • Holder humanismen som livssyn i møte med døden?
  • Trenger vi døden for å skape innhold og mening i livet?

# Debatt om aktiv dødshjelp

Morten Horn og Ole Martin Moen er begge humanister, men uenige i spørsmålet om aktiv dødshjelp. Her på scenen under Humanistkonferansen sammen med Marte Spurkland.

Bør vi legalisere aktiv dødshjelp? Morten Horn og Ole Martin Moen er begge humanister, men uenige i dette spørsmålet. Morten møter i sitt arbeid som overlege i nevrologi på Oslo universitetssykehus mennesker med alvorlige kroniske sykdommer. Ole Martin er filosof og professor i helseetikk ved OsloMet.

På scenen hadde Morten og Ole Martin er nyansert samtale, ledet av journalist og forfatter Marte Spurkland.

På scenen diskuterte (f.v.) Henning Herrestad, Linn Skåber, Solveig Kloppen og Dagfinn Ullestad hvordan vi møter mennesker i sorg

# Humanistprisen

Humanistprisen ble tildelt til Aleksandra Weder Sawicka for hennes innsamling av nødprevensjon til ukrainske overgrepsofre.

Prisvinner Aleksandra Weder Sawicka sammen med Christian Lomsdalen, leder av Human-Etisk Forbund.

Etter Russlands invasjon av Ukraina leste Aleksandra om ukrainske overgrepsofre, som er satt i en umulig posisjon, og bestemte seg for å sende nødprevensjon til voldtatte kvinner på flukt i Ukraina og Polen.

Hun brukte nettverket sitt og sosialer medier for å få oppslutning om aksjonen.

Prevensjonen er blitt distribuert direkte til leger og feltsykehus, i ulike byer i Ukraina og på grenseovergangene mellom Ukraina og Polen.  

Livsveiledning til noen som skal dø. Hvordan gjøres det? Ingun Steen Andersen i samtale med sykehushumanist Emil Faugli og sykehusprest Ingun Fossland.

# Ny nasjonal pris – Hedersprisen

Christian Lomsdalen overrekker Hedersprisen til Andreas Heldal-Lund.

Under Humanistkonferansen ble en helt ny pris delt ut – for lang og tro tjeneste eller ekstraordinær innsats for Human-Etisk Forbund. Den første vinneren av Hedersprisen er Andreas Heldal-Lund.

Andreas har et stort hjerte for HEF og har vært aktiv i forbundet i en mannsalder – og det på veldig mange felt!

– Han har alltid vært flink til å se og å anerkjenne menneskene han har møtt, nå er det vår tur til å se og anerkjenne ham, sier Christian Lomsdalen.

I tillegg til å vinne Hedersprisen, deltok Andreas på scenen under årets Humanistkonferanse. Her i samtale om hvordan livssynet påvirkes når livet står på spill.
Presten (Stian Aarebrot) og ateisten (Didrik Søderlind) snakker om døden. Her sammen med samtaleleder Even Gran.
Christian Lomsdalen kunne vise til sterke medlemstall for Human-Etisk Forbund.
Hva skjer med kroppen når vi dør og hva gjør vi med de døde? På scenen fortalte blant annet zoolog Petter Bøckman om gravlegging før og nå.

Takk til alle som møtte opp og deltok i årets konferanse!