Hopp til hovedinnhold
Uttalelse fra landsmøte

Fjern K-en i KRLE-faget!


En uttalelse fra landsmøtet i Human-Etisk Forbund i Lillestrøm, den 25. september 2021.

Human-Etisk Forbunds landsmøte krever at den nye regjeringen endrer KRLE-fagets tittel og innhold. Tidligere het faget «Religion, livssyn og etikk» og hadde ingen krav til andelen av kristendom i faget. Etter krav fra Kristelig Folkeparti endret Solberg-regjeringen fagets navn og innførte krav om at om lag halvparten av undervisningstiden skulle brukes på kristendomskunnskap.

Human-Etisk Forbund mener det nye faget ikke representerer det mangfoldige samfunn vi lever i, og med den tydelige kristne profilen faget har fått, sender det et signal om at kristendommen er viktigere enn andre verdensreligioner og livssyn. Endringene som Solberg-regjeringen gjorde var ikke kunnskapsbasert, men ideologisk og religiøst forankret. I høringen av KRLE-faget var nesten alle imot, inkludert de fleste kristne organisasjoner.

Human-Etisk Forbund krever at:

  • Fagets tittel endres tilbake til «Religion, livssyn og etikk».
  • Læreplanen endres til å ikke favorisere kristendommen.