Hopp til hovedinnhold
Ny opplæringslov

Forkynnelsesforbud: – Helt grunnleggende i en inkluderende skole


– Endelig kan vi med alvor prate om en inkluderende fellesskole, sier Christian Lomsdalen, leder i Human-Etisk Forbund, etter at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), foreslår å utvide forkynnelsesforbudet til å gjelde for all opplæring i skolen.

Opplæringsloven har hatt forbud mot forkynnelse i KRLE-undervisningen tidligere, men elevene har ikke hatt samme vern mot forkynnelse i andre fag og resten av skolehverdagen.

– At forbudet nå skal gjelde all opplæring er gode nyheter for alle elever i den norske fellesskolen. Det er viktig at dette følges opp slik at skolen kan være en trygg og inkluderende felleskapsarena uansett hva du eller foreldrene dine tror på, sier Lomsdalen.

Nesten 7 av 10 mener at det ikke bør være religiøs forkynnelse i offentlige skoler i Norge. Det viste en undersøkelse Kantar utførte i 2022 for Human-Etisk Forbund. De yngste er mest negative.

Lomsdalen er klar på at elever må kunne delta i fellesskolen uten å bli utsatt for forkynnelse i utgangspunktet.

– Vi i Human-Etisk Forbund har lenge arbeidet for en livssynsåpen skole, med god og mangfoldig undervisning om religioner og livssyn, filosofi og etikk. Vi heier på nyttige studiebesøk til ulike tros- og livssynssamfunn, men i et åpent og inkluderende samfunn er det helt grunnleggende at barna i fellesskolen får frihet til å velge selv hva de vil tro på, uten å bli påvirket til en bestemt tro, sier Lomsdalen.

Regjeringen foreslår nå også å ta lovparagrafen om KRLE ut av opplæringsloven. Det er ingen andre fag som har hatt egne paragrafer i loven.

 – Denne endringen understreker at KRLE er et ordinært skolefag som ikke trenger spesiell lovregulering, sier Lomsdalen. 

Daværende kunnskapsminister Guri Melby (V) takket HEF for arbeidet med inkluderende fellesskole da hun besøkte HEFs sentralstyre i 2021, like etter å presentert forslaget om forkynnelsesforbud.

Viktig for mange minoriteter

At forkynnelsesforbudet i opplæringsloven må gjelde hele opplæringen var blant kravene Human-Etisk Forbund leverte for tre år siden. Daværende kunnskapsminister, Guri Melby, la siden fram dette i sitt lovforslag som nå er videreført av sittende regjering.

– Jeg vil gi ros til Human-Etisk Forbund for den jobben som dere har gjort over flere tiår, ikke bare for å sikre rettighetene til egne medlemmer, men også for alle andre. At skolen skal være livssynsnøytral, har vært viktig for mange andre minoriteter, som ikke har hatt krefter til å ta den kampen selv. Så takk for at dere har gått foran og brøytet vei, sa Melby den gangen.

Lomsdalen er glad for at også denne regjeringen ser verdien av en inkluderende skole som underviser om religioner, livssyn og tradisjoner uten å forkynne.

– Gjennom våre konfirmasjonskurs var faktisk Human-Etisk Forbund de første i Norge som underviste ungdom om andre religioner enn kristendommen. Heldigvis fulgte fellesskolen etter, men det har vært en lang kamp mot at skolene påvirker elevene til én bestemt tro. Nå må dette vedtas i Stortinget og deretter etterleves, slik at alle elever kan føle seg inkludert i den norske fellesskolen framover, avslutter humanistlederen.

Les mer om