Hopp til hovedinnhold
Rapport

Freedom of Thought-rapport 2020


Ny rapport fra Humanists International viser hvordan koronaviruset brukes for å slå ned på humanistiske verdier over hele verden.

Freedom of Thought-rapporten for 2020 ble lansert på menneskerettighetsdagen 10. desember. Den årlige rapporten viser hvordan det i enkelte land i verden – også under «normale» omstendigheter – er svært vanskelig å være åpent ikke-religiøs. Dødsstraff for blasfemi, trusler om fengsling, og vold eller tvang utøvd av egen familie preger hverdagen til mange ikke-troende og humanister verden over. Årets rapport viser i tillegg hvordan koronaviruset og nedstengningen av samfunnet har gjort situasjonen mye verre for mange.

Rapporten dokumenterer hvordan pandemien har gjort det vanskeligere å leve fritt; det kan dreie seg om religiøse ledere som legger skylden for pandemien på de ikke-religiøse, eller at nedstengningen har ført til at mange ikke-troende sitter fanget i sine egne strengt religiøse familier, uten mulighet til å unnslippe. Myndigheter fra Ungarn til Egypt til Brasil har brukt korona-pandemien til å legge ytterligere begrensninger på ytrings- og forsamlingsfriheten i sine land.

Human-Etisk Forbund bidrar hvert år til Freedom of Thought-rapporten, og vi jobber også for å gjøre funnene bedre kjent hos norske myndigheter og beslutningstakere. 

– Situasjonen for ikke-troende er allerede svært vanskelig i mange land. Vi er svært bekymret over hvordan pandemien brukes som påskudd for å innskrenke grunnleggende rettigheter, sier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger.

FNs spesialrapportør på tros- og livssynsfrihet, Ahmed Shaheed, kommenterte under lanseringen den globale situasjonen for humanister på denne måten:

– Humanists are the invisible people of the present 21st century. While almost everybody is persecuted when they are in a minority, the attacks on humanists are particularly violent. They are exposed to harm in the communities where they live, and of course, for many of them, the family is not a safe place. The pandemic therefore intensifies that.

Les den fullstendige Freedom of Thought-rapporten.