Hopp til hovedinnhold
Uttalelse

Frykt for atomopprustning


Uttalelsen ble vedtatt på landsstyremøtet 10. februar 2019.

USAs og Russlands oppsigelse av atomnedrustningsavtalen INF gir stor grunn til bekymring. Norske myndigheter må gjøre hva de kan for å få stormaktene til å revurdere sin beslutning.

# Fravær av tillit

INF-avtalen forbyr mellomdistanseraketter og ble fremforhandlet mellom USA og Sovjetunionen i 1987. Den førte til at 2692 raketter med en rekkevidde på mellom 500 og 5000 kilometer ble fjernet.

Tilliten mellom de to stormaktene fremstår nå som fraværende. Begge parter er ansvarlig for at denne avtalen kan komme til å bli terminert. Human-Etisk Forbund frykter at dette kan føre til økt atomvåpenopprustning.

# Må til forhandlingsbordet

Verden har mer enn nok av atomvåpen, og INF-avtalen har en oppsigelsestid på seks måneder. Norske myndigheter må bruke denne tiden på å få partene til forhandlingsbordet. Human-Etisk Forbund frykter en ny, farlig og destabiliserende atomopprustning i Europa og resten av verden.

NATO har kommet med et forslag om å inkludere flere land til å slutte seg til atomnedrustningsavtalen INF, for å opprettholde denne. Dette mener vi er et konstruktivt forslag.

Human-Etisk Forbund mener at:

  • Partene må møtes for å drøfte temaet og innse at ingen er tjent med ytterligere atomopprustning.
  • Norge bør gjennom NATO slå fast at kompromisser og internasjonale avtaler er tvingende nødvendig.