Hopp til hovedinnhold
Uttalelse

Fylkesmennenes ansvar når barn går til skolegudstjeneste


UTTALELSE FRA LANDSMØTET: Human-Etisk Forbund mener at organisert religionsutøvelse ikke hører hjemme i en offentlig fellesskole.

Elever med foreldre som tilhører èn tro, bør ikke favoriseres i skoletida. Vi mener derfor at skolegudstjenester må opphøre.

Så lenge praksisen med å lede skolebarn til kirken i skoletida eksisterer, minner vi om at Fylkesmennene har tilsyn med skolene for å sikre alternativt opplegg til de som har meldt fritak fra deltakelse i skolegudstjenester.

Flere barne- og ungdomsskoler følger ikke Utdanningsdirektoratets retningslinjer vedrørende skolegudstjenester. Dette viser tilbakemeldinger Human-Etisk Forbund får fra foresatte og lærere. Selv om det finnes eksempler på gode alternative opplegg og godt samarbeid med foresatte, er praksisen tilfeldig med store variasjoner mellom skoler internt i kommune og kommunene i mellom.

Det er Fylkesmennenes ansvar å se til at Opplæringslovens intensjon om retten til likeverdig opplæring følges.

Samarbeid med foreldre, informasjon om fritaksretten og aktiv påmelding, jamfør Utdanningsdirektoratets tolkningsuttalelse av 13.11.2015, må tas på alvor. Vi forventer at Fylkesmennene skjerper sin årvåkenhet rundt disse forholdene.