Hopp til hovedinnhold

Har du lyst å være en del av konfirmasjons -utvalget i Bergen 2022-23?


I Bergen har vi et et utvalg som står for all planlegging og gjennomføring av kurs, aktivitetsdag og seremoni. Nå trenger vi flere til å bli med! Er det deg vi ser etter?

Vi står midt i gjennomføringen av konfirmasjonsseremoniene og avslutningen på kursene i Bergen. Samtidig som vi har begynt arbeidet med å planlegge neste års arbeid.

Konfirmasjonsutvalgets arbeid starter i august 2022 og går frem til seremoniene avsluttes juni i 2023.

Vi er så heldig å ha en del av vervene på plass allerede, men vi har ledige tre verv som vi lyser ut nå.

Vi ber de som er interessert å sende søknad til magnhild.boe-hansen@human.no innen 15.mai.

Vi tar samtaler med alle som er interessert i vervene. Alle de ledige vervene er honorert med 9 000 kr.


Utvalget ser slik ut per nå:

Leder: Synne Berge Indredavik

Nestleder/Fagansvarlig: Helene Marie Røisland

Økonomi/Markedsføring: Joakim Johnsen

Seremonisjef: Grete Lien

Seremonikoordinator: Solveig Finsland

Kurslederkontakt: Lyses ut!

Aktivitetsdagansvarlig: Lyses ut!

Logistikkansvarlig: Lyses ut!


Utvalget jobber som et team gjennom året, men har hver sine hovedansvarsområder.