Hopp til hovedinnhold
Landsmøte 2023

Hedersprisen til Levi Fragell: – Vanskelig å vite hvor man skal starte


Årets vinner av Hedersprisen beskrives ikke bare som en modig kritiker av statsreligion, men også en foregangsperson for Human-Etisk Forbunds arbeid for å være til stede i humanisters liv og deres viktige livsoverganger.  

Som en av Human-Etisk Forbunds, og hele den internasjonale humanistbevegelsens, mest sentrale og respekterte medlemmer ble Levi Fragell hedret med selveste Hedersprisen lørdag kveld. Fragell er nærmest blitt synonymt med Human-Etisk Forbund, etter et nesten livslangt engasjement både i forbundet og i samfunnsdebatten. 

Levi Fragell beskrives som en varm og engasjert humanist, som helt fra han ble aktiv, har arbeidet uavbrutt for de humanistiske hjertesakene – menneskeverd, menneskelig frihet og likeverd for livssyn (Foto: Pavel Storozhuk).

Hedersprisen fra Human-Etisk Forbund (HEF) skal gå til en frivillig, tillitsvalgt eller ansatt som har hatt lang og tro tjeneste, eller lagt ned ekstraordinær innsats for HEF.  

– Årets vinner møter begge kriteriene – og vel så det, påpekte Christan Lomsdalen som fikk æren av å dele ut prisen. 

Med Levi Fragell på laget tok HEF stilling i flere av datidens store stridsspørsmål: Ja til selvbestemt abort. Nei til kristentvang i skolen. Ja til likestilling (Foto: Pavel Storozhuk).

# Fragells bidrag – hvor skal man begynne? 

På midten av 70-tallet ble Fragell valgt til HEFs andre styreleder. På dette tidspunktet hadde HEF knapt tusen medlemmer, men Fragell så potensiale i en større folkebevegelse.  

Den tidligere lærerstudenten hadde litt PR-erfaring og var helt sentral i den eventyrlige medlems- og aktivitetsøkningen som fulgte. Det ble stiftet lokal- og fylkeslag over hele landet og det ble etablert sterkere kontakt med den internasjonale humanistbevegelsen. 

Levi Fragell er en modig religionskritiker, men har også arbeidet for at Human-Etisk Forbund skal være til stede i humanisters liv gjennom å arrangere seremonier ved de store livsovergangene (Foto: Pavel Storozhuk).

Etter sin eminente innsats som styreleder ble Levi Fragell generalsekretær i ni år, før han fortsatte sitt engasjement i forbundet som redaktør i medlemsbladet, og senere internasjonal spesialrådgiver. 

– Levi, bidraget ditt til Human-Etisk Forbund og den internasjonale humanistbevegelsen har vært så stort at det er vanskelig å vite hvor man skal starte, sa Lomsdalen. 

– Takk for at du står som et prakteksemplar av en humanist. Du er en inspirasjon for oss alle, sa HEF-leder Christian Lomsdalen, da han delte ut prisen til Levi Fragell (Foto: Pavel Storozhuk).

# Drivkraft for humanistiske hjertesaker 

I tillegg til engasjementet innenfor organisasjonen har Levi Fragell vært en markant stemme i offentligheten og en trofast aktivist i viktige demonstrasjoner. Han tok også initiativ til Humanistisk Aksjon for Menneskerettigheter i U-land (HAMU) og var i fem år president i Humanists International.  

Levi Fragell har stått opp mot maktmisbruk i religiøse miljøer, demonutdrivelser og statskirkens privilegier og samtidig stått i spissen for å bygge det Human-Etisk Forbund vi kjenner i dag (Foto: Pavel Storozhuk).

Christian Lomsdalen pekte spesielt på egenskaper som strategisk teft, et nytenkende sinn og mot.  

– Men disse egenskapene trenger også noe i bunn. En drivkraft. Derfor vil jeg også trekke fram varmen og godheten din, Levi. For det er det som knytter sammen alle enkeltstående aksjoner, smarte trekk og knusende ord til et helt unikt bidrag til våre humanistiske hjertesaker, som menneskeverd, menneskelig frihet og livssynsfrihet, sa Lomsdalen til øredøvende trampeklapp fra salen. 

– Ikke engang statsgrenser stoppet deg fra å arbeide for menneskerettigheter og livssynsfrihet, sa Christian Lomsdalen, som også trakk fram Fragells store internasjonale engasjement i begrunnelsen for Hedersprisen (Foto: Pavel Storozhuk).

# Bakgrunn 

Fragell vokste opp på 1940- og 50-tallet i den norske pinsebevegelsen. Erfaringene fra menighetsmiljøet bar han med seg da han entret den livssynspolitiske scenen i Trondheim. Den veltalende lærerstudenten stod i spissen for utmeldingsaksjonen «Aksjon mot statskirke!», og visste å trykke på de riktige knappene. Han fikk en rekke kulturpersonligheter til å skrive under et opprop for utmelding, som stod på trykk i Dagbladet i 1970.  

Daværende formann i Human-Etisk Forbund, Kristian Horn, bet seg merke i dette og måtte reise for å møte studentene bak aksjonen.

Og resten er, som man sier, historie. 

Levi Fragell er blitt synonymt med Human-Etisk Forbund. Her sammen med generalsekretær Trond Enger (Foto: Pavel Storozhuk).