Hopp til hovedinnhold
Høringssvar

HEF om abort: – Kvinner skal bestemme over eget liv!


Human-Etisk Forbund (HEF) støtter en ny abortlov som vektlegger kvinners rett til selvbestemmelse, og som sikrer solid støtte for alle kvinner, uansett hvilket valg man til slutt ender med å ta. 

Kvinners rett til å bestemme over eget liv og egen kropp står helt sentralt i det humanistiske livssynet. Før jul presenterte regjeringens abortutvalg en utredning med forslag til ny abortlov, som HEF nå har gjennomgått og levert høringsinnspill på. 

– Vårt viktigste innspill er å vektlegge kvinners rett til selvbestemmelse. Vi kan vanskelig se at noen andre enn kvinnen selv er i bedre stand til å gjøre vurderingen som kvinnen uansett må leve med, sier Kaja Melsom, filosof og seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund. 

# Trenger ikke abortnemnd 

I realiteten betyr det å avskaffe nemdene, heter det i høringssvaret. HEF stiller seg dermed bak Verdens Helseorganisasjon (WHO) som advarer mot at en utenforstående tredjepart skal kunne fatte beslutninger på kvinnens vegne.  

– Dessuten ser vi at kvinner forvalter retten til selvbestemmelse godt, sier Melsom. 

Hun viser til aborttallene i Norge som er historisk lave, og som også abortutvalget påpeker har gått nedover til tross for en økning i befolkningen.  

Å kjempe for alle menneskers rett til å leve og bestemme i egne liv har alltid vært sentralt i det humanistiske livssynet. Historisk har kvinners rettigheter vært kontrollert og undertrykket av religiøse regimer.

# Må sikre tilgjengelig faglig informasjon

For første gang på 15 år snudde imidlertid den nedadgående utviklingen i 2022. På sosiale medier som TikTok og Instagram har det spredd seg en trend der kvinner rådes til å slutte med hormonell prevensjon for å få et bedre liv. FHI fortalte nylig til NRK at de har fått signaler om at det brukes mindre hormonell prevensjon. 

Melsom deler FHIs bekymring. Samtidig minner hun om at det er opp til samfunnet å lage ordninger som både forebygger uønskede svangerskap, og gjør at valget mellom å abortere eller å føde er et reelt valg. Dette er avgjørende hvis målet er å redusere aborttallene. 

– Heldigvis har samfunnsutviklingen gitt kvinner en helt annen reell valgfrihet ved uønsket graviditet, enn de hadde da dagens abortlov kom i 1975, sier Melsom og utdyper: 

– Medisinske og teknologiske fremskritt, som medikamentell abort og tidlig ultralyd, har gjort det lettere å ta trygge og informerte valg. Forutsetningen er naturligvis at det etableres gode tilbud om faglig informasjon og veiledning. Men vi mener denne informasjonen må være adskilt fra en nemd med beslutningsmakt. 

Kaja Melsom er filosof og seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund. Hun uttaler seg på vegne av HEF i kampen for kvinners rett til å bestemme over eget liv.

# Vil utvide abortgrensen i Norge

I høringssvaret kommer det også fram at flertallet i HEFs landsstyre ønsker å utvide grensen for selvbestemmelse til uke 22, for å øke kvinners autonomi og oppnå bedre samsvar med WHOs retningslinjer. Melsom understreker at dette er mer en tilpasning av loven til realitetene, enn en radikal reell endring. 

– Kun 1,5 % av de som ber om abort mellom uke 12 og uke 22 av svangerskapet får avslag i dag. Det Stortinget skal ta stilling til er derfor hvem som skal sitte med beslutningsmakten. Det er vi tydelige på at bør være kvinnen. 

Les mer om