Hopp til hovedinnhold
Høring

HEF roser forbedret lovforslag mot konverterings­terapi


I ny høring om regjeringens forslag om å forby konverteringsterapi roser HEF departementet for å ha lyttet til innspillene.

Etter forrige høringsrunde om ny lov som forbyr konverteringsterapi, har Kultur- og likestillingsdepartementet bearbeidet høringssvarene og utarbeidet et lovforslag som nå skal behandles i Stortinget.

Christian Lomsdalen, leder i Human-Etisk Forbund, vil fredag møte stortingskomiteen for å fortelle at dette lovforslaget er mye tydeligere enn det første.

– I vårt tidligere høringssvar mente vi forslaget var for lite presist til å fungere i praksis. Vi må gi ros til departementet for å ha lyttet til innspillet og gjort forbudet tydeligere.

– Dette viser hvor viktig det er med åpne høringer, slik at man kan få gode innspill som fører til et bedre resultat. Dette er en viktig del av demokratiet vårt, og det er gledelig å se det fungere.

– Vi mener det er misbruk av tros- og livssynsfriheten å påberope seg retten til å tukle med andres frihet til å bestemme over egen seksualitet, så et tydelig forbud ønsker vi velkommen, sier Lomsdalen.

Friheten til å være den man er og bestemme over egen seksualitet står sentralt i humanismen. Christian Lomsdalen er tydelig på at tros- og livssynsfriheten ikke må misbrukes på bekostning av dette (Foto: Pavel Storozhuk)

Her følger Human-Etisk Forbund sitt skriftlige innspill til stortingskomiteen:

# Høringsinnspill om forbud mot "konverteringsterapi"

Human-Etisk Forbund er glad for at departementet har lyttet til vektige innspill i høringsrunden og dermed gjort forslaget om å forby såkalt «konverteringsterapi» tydeligere. Det gjør at forbudet vil kunne bety noe i praksis. Det er nå lettere å se hva som faller innenfor og hva som faller utenfor. Det er en klar forbedring.

I våre tidligere høringssvar var vi redd for at loven ville få liten betydning dersom lovteksten ble for uklar. Ved å presisere og definere klarere hvilke typer metoder det kan være snakk om, blir det lettere å anvende loven. Tilsvarende er det gjort en opprydding når det gjelder at det må gjøres en konkret individuell vurdering.

Hovedpoenget fra vår side er at det står seg godt menneskerettslig å forby såkalt «konverteringsterapi» så lenge loven er tilstrekkelig tydelig utformet. Forbudet har et legitimt formål i å beskytte helse, personlig integritet, rett til å bestemme over egen seksuell orientering og hindre diskriminering. Vi ser et forbud som forholdsmessig og nødvendig: I den grad det er aktuelt å trekke inn trosfrihet her, er det snakk om en liten begrensning for tilbyder, langt utenfor kjernen av den konvensjonsbeskyttende tros- og livssynsfriheten – for å beskytte mottakers rettigheter og rett til helse, fysisk og psykisk integritet.

Human-Etisk Forbund mener det er godt belagt faglig, og med god støtte fra ulike menneskerettighetsorganer og FNs uavhengige ekspert på området, at statene bør forby såkalt «konverteringsterapi.»

Sakens kjerne er at dette handler om helse og integritet og trosfrihet ikke kan gi noen frikort til å opptre som ukvalifiserte behandlere med formål å få en annen til å endre, undertrykke eller fornekte sin seksuelle orientering.

Staten har derimot ansvar for å sikre borgernes helse, og unngå skadelige, nedverdigende og uvitenskapelige former for «behandling» av naturlig seksuell variasjon.

Human-Etisk Forbund er opptatt av å beskytte og utvikle tros- og livssynsfriheten. Desto viktigere er det å avveie den både i forhold til andre rettigheter og å avgrense den til det som er kjernen. Tros- og livssynsfrihet er en altfor viktig menneskerettighet til å misbrukes.

Les mer om