Hopp til hovedinnhold
Uttalelse fra landsstyret

HEF støtter dagens abortlov


Abortloven fungerer etter intensjonen, og diskriminerer ikke mennesker med ulike tilstander.

Human-Etisk Forbund registrerer med glede at det norske folk takker nei til å endre abortloven. Dagens lov fungerer etter intensjonen.

Demonstrasjonene de siste ukene har også påpekt uverdigheten i å gjøre spørsmål om reproduktive rettigheter til del av et politisk spill.

Det er mange som har bidratt til å etablere verdier vi i dag har vendt oss til å ta for gitt, dette gjelder ikke minst kvinnebevegelsens krav om rett til selvbestemmelse i et så viktig spørsmål som reproduktive rettigheter. Derfor bør vi lytte til alle de stemmer som påpeker at innskrenkinger i abortloven ikke fjerner abort som fenomen, det vil skape flere utrygge og farlige aborter.

# Loven innebærer ikke diskriminering

Hvilke tilstander som er alvorlige nok til å representere et selvstendig abortkriterier er gjennomgående utfordrende og vanskelige etiske avveininger. Dette blir etter Human-Etisk Forbunds syn godt ivaretatt gjennom dagens lovtekst basert på tillit til kvinners selvforståelse og vurderinger fra medisinske fagmiljøer.

Human-Etisk Forbund er ikke enige i at dagens lovtekst innebærer diskriminering av mennesker som lever med noen av disse tilstandene.

# Samfunnets ansvar å hjelpe familier

Innenfor et humanistisk perspektiv har alle mennesker, i kraft av å være født, lik verdi som menneske. Det er vår felles forpliktelse som samfunn å sikre dette. Dette må innebære at det fellesskapet, gjennom offentlige ordninger, tar det nødvendige ansvaret for å hjelpe familiene med barn med særlige utfordringer.

Uttalelsen ble vedtatt på landsstyremøtet i Human-Etisk Forbund 24.-25. november 2018. Det ble også vedtatt en uttalelse om at staten må behandle alle livssyn likt.

Les mer om