Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Uttalelse

HEF støtter forbud mot rituell omskjæring av gutter


Uttalelsen ble vedtatt på landsstyremøtet i Human-Etisk Forbund 16.-17. juni 2018.

Human-Etisk Forbund berømmer vedtakene fra Frps landsmøte i 2017 og SVs landsstyre i april 2018 om et forbud mot rituell omskjæring av guttebarn.

De to partienes vedtak er positive og samstemmer med Human-Etisk Forbunds tidligere vedtak fra 2012. Når ulike menneskerettigheter kolliderer, er det nødvendig å foreta en avveining. Human-Etisk Forbund mener at barns rett til ikke å bli utsatt for kroppslige krenkelser og mulige skader må veie tyngre enn foreldrenes rett til absolutt religionsfrihet.

Human-Etisk Forbund mener at rituell omskjæring er et unødvendig kirurgisk inngrep med potensiell risiko for skade. Dette foretas på barn som ikke har medisinsk samtykkekompetanse. Derfor ønsker vi et lovforbud mot rituell omskjæring av guttebarn.

Forbundets syn er i tråd med argumentasjonen til en rekke medisinske og barnerettslige aktører. Barneombudet begrunner sitt syn slik:

I barnekonvensjonen artikkel 12 heter det at alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Barneombudet er imot at barn blir omskåret når de er så små at de ikke har mulighet til å si sin mening om det. Å bli omskåret er noe som ikke kan gjøres om på. Da mener vi det er riktig at man venter til barna er gamle nok til å bestemme selv.

Norsk helsepersonell bør ha informasjonsplikt til foreldre og barn om mulige skader ved omskjæring og om barns selvbestemmelsesrett i slike spørsmål.

Human-Etisk Forbund anerkjenner at dette er et vanskelig spørsmål. Vi oppfordrer til en kunnskapsbasert og saklig debatt preget av respekt for meningsmotstandere.