Hopp til hovedinnhold
Uttalelse fra landstyret

Hjelpekilden inn på statsbudsjettet


Staten må bidra til at veien ut av lukkede trossamfunn blir så smertefri som mulig.

Foresatte har ikke rett til å stenge barna sine inne i lukkede trossamfunn og nekte dem kontakt med verden utenom. Barnekonvensjonen sikrer barn selvstendige rettigheter, uavhengig av familiebakgrunn og kultur. Staten har plikt til å sikre at alle barn får mulighet til å utvikle seg fritt som selvstendige individer.

Den viktigste grunnen til at folk kvier seg fra å bryte ut av lukkede trossamfunn, er at de ofte mister hele sitt sosiale liv. Hjelpekilden er en organisasjon som blant annet jobber for å gjøre denne overgangen så enkel som mulig. Human-Etisk Forbund mener staten må sikre at Hjelpekilden, og eventuelt andre organisasjoner eller tiltak med tilsvarende formål, får en fast finansiering over statsbudsjettet.

I november 2020 viste NRK Brennpunkt dokumentarserien «Guds utvalgte». Serien dokumenterte alvorlige tilfeller av isolasjon og sosial kontroll av barn, uten at myndighetene makter å gripe inn.

I Barnekonvensjonens artikkel 14 slås det fast at barns rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet skal respekteres. Human-Etisk Forbund oppfordrer barnevernet til å bli mer oppmerksom på denne problematikken. De bør gripe inn i tilfeller der lukkede trossamfunn fratar barn deres grunnleggende rettigheter.

Human-Etisk Forbund mener at:

  • Hjelpekilden må få fast finansiering over statsbudsjettet.
  • Barnevernet bør bli mer oppmerksom på barns situasjon i lukkede trossamfunn, og gripe inn der de ser at Barnekonvensjonens artikkel 14 brytes.