Hopp til hovedinnhold
Høringer

Høringssvar: Ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen


Skolen bør aktivt formidle de demokratiske og etiske fellesverdiene, mener Human-Etisk Forbund.

Human-Etisk Forbund sendte 12. juni 2017 vårt høringssvar til Kunnskapsdepartementet om Forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen.

Vårt mål er at offentlige skoler skal ha et livssynsnøytralt formål forankret i menneskerettighetene og i tråd med barnekonvensjonen.

Forslaget til overordnet læreplan uttrykker et positivt syn på enkeltmenneskets ansvar og muligheter, som finner gjenklang i de humanistiske verdiene vi bygger vårt livssyn på. Videre er vi godt fornøyd med at kritisk tenkning går som en rød tråd gjennom forslaget. Kritisk tenkning er en viktig tverrfaglig kompetanse, både for elevene og samfunnet.

Imidlertid har vi kommentarer og tillegg til flere punkter, deriblant om tilhørighet og læringsmiljø, kulturarv, sosial læring og utvikling, kompetanse og friskolers forhold til overordnet læreplan.