Hopp til hovedinnhold
Høringer

Høringssvar om ny rammeplan for barnehagene


Human-Etisk Forbund mener det må være tydelige rammer for religiøse aktiviteter i barnehagene.

Kunnskapsdepartementet sendte høsten 2016 forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på høring.

Human-Etisk Forbunds høringssvar, oversendt 20. januar 2017, omhandler blant annet:

  • å skille mellom feiring og markering av religiøse høytider

  • rammer for religiøse aktiviteter (som barnehagegudstjenester)

  • vektlegging av barnas trosfrihet og foreldrenes oppdragelsesrett

  • religiøse barnehager som eneste tilbud i enkelte tilfeller

  • avvergingsplikten for alvorlige straffbare handlinger