Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Høringer

Høringssvar om ny rammeplan for barnehagene


Human-Etisk Forbund mener det må være tydelige rammer for religiøse aktiviteter i barnehagene.

Kunnskapsdepartementet sendte høsten 2016 forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på høring.

Human-Etisk Forbunds høringssvar, oversendt 20. januar 2017, omhandler blant annet:

  • å skille mellom feiring og markering av religiøse høytider
  • rammer for religiøse aktiviteter (som barnehagegudstjenester)
  • vektlegging av barnas trosfrihet og foreldrenes oppdragelsesrett
  • religiøse barnehager som eneste tilbud i enkelte tilfeller
  • avvergingsplikten for alvorlige straffbare handlinger