Hopp til hovedinnhold
Høringer

Høringssvar om opplæringsloven


Kunnskapsdepartementet sendte høsten 2021 sitt forslag til ny opplæringslov på høring. I vårt høringssvar la vi blant annet vekt på behovet for generelt forkynnelsesforbud.

Fellesskolen er en viktig arena for byggingen av det livssynsåpne samfunnet, og er et saksfelt som Human-Etisk Forbund sine medlemmer er dypt engasjert i.

Opplæringsloven og friskoleloven rommer alt fra hvordan elever på yrkesfag skal sikres læreplasser, til hvordan skolen skal organiseres. Her er det mange viktige saker vi jobber for å få gjennomslag for.

Høringsforslaget og vårt høringssvar kan lese her.

# Et generelt forkynnelsesforbud må på plass

Skolen skal være en arena for læring og utvikling for elevene.

Hvert år mottar vi henvendelser fra foresatte om gudstjenester i skoletiden, utdeling av religiøse tekster og religiøse vandringer. Dette mener vi ikke er greit.

Derfor er det et steg i riktig retning at departementet nå foreslår at all opplæring skal være fri for forkynnelse.  

I tillegg støttet vi disse forslagene fra kunnskapsdepartementet:

 • Å fjerne muligheten til å dele elevene inn etter etnisitet. 
 • Tydeliggjøringen av fritaksretten for elever i den videregående skolen. 
 • Å videreføre reklameforbudet i opplæringsloven. 
 • Videreføring av retten til permisjon for helligdager i øvrige trossamfunn enn Den norske kirke 
 • Lovfesting av prinsippet om barnets/elevens beste i opplæringen. 
 • Lovfesting av at opplæringen skal være ansvarlig

# Fjern K-en i KRLE

Til tross for at departementets forslag inneholdt mange positive endringer, var det noen av forslagene som vi mener at departementet bør revurdere. 

Særlig mener vi at videreføringen av KRLE-faget i sin nå værende form bør revurderes.

KRLE-faget oppstod som en politisk hestehandel tilbake i 2014. For å sikre samarbeidet med KRF, endret Solberg-regjeringen RLE-faget til KRLE.

Endringen ble møtt med store protester fra sivilsamfunnet, hvor blant annet lærerorganisasjonene, Elevorganisasjonen og halvparten av landets biskoper sa seg uenig i endringen.  Vi mener det uheldig at departementet foreslår å videreføre en politisk hestehandel uten faglig forankring. Vi mener det uheldig at departementet foreslår å videreføre en politisk hestehandel uten faglig forankring.

I tillegg understreket vi at vi ikke støttet: 

 • Videreføringen av plikt til å delta i aktiviteter som ikke er fag i grunnskolen. 
 • Videreføringen av manglende fritaksrett for elever ved friskoler som er fundert på religiøst grunnlag. 
 • Videreføringen av den kristne formålsparagrafen i opplæringsloven. 
 • Fjerning av lovtekst om respekt for elevene og foreldrenes religiøse og filosofiske overtydninger. 
 • Fjerning av informasjonsplikten til kommunene overfor foreldre om fritaksretten.