Hopp til hovedinnhold
Høringer

Høringssvar om tros- og livssynstjeneste i Forsvaret


HEF berømmer at endringene i befolkningens tros- og livssynstilknytning tas på alvor, men stiller spørsmål ved stillingsbetegnelsene.

Human-Etisk Forbund sendte 31. januar vårt høringssvar til Forsvarsdepartementet om ny tjenesteordning for Feltprestkorpset – forskrift om tros- og livssynstjeneste.

# Fra Feltprestkorpset til "Forsvarets tros- og livssynskorps"

Human-Etisk Forbund mener at Forsvarsdepartementets forslag om å etablere en forskrift om tros- og livssynstjeneste i Forsvaret legger det formelle og organisatoriske til rette for et større tros- og livssynsmangfold i Forsvaret. Forslaget om innføring av en samlende betegnelse på tjenesten og institusjonen (korpset) er et inkluderende og godt grep.

Det er også svært positivt å se at Forsvarsdepartementet legger stor vekt på Grunnlovens § 16 om lik statlig støtte av tros- og livssynssamfunn.

# "Humanetisk livssynsveileder"?

Feltprestkorpset problematiserer den gjeldende tittelen feltlivssynshumanist i et vedlegg til høringen. Feltprestkorpset omtaler tittelen som "et uheldig begrep". HEF er innforstått med at tittelen som brukes i dag, felt(livssyns)humanist, ikke er ideell. Den var det beste kompromisset som var mulig da stillingen ble lyst ut i 2016.

Feltprestkorpset forslag om "humanetisk livssynsveileder" er imidlertid ikke konsistent. HEF mener at den nåværende tittelen bør beholdes inntil vi sammen finner et klart bedre alternativ.

Les hele høringssvaret fra Human-Etisk Forbund (pdf)