Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Høringer

Høringsuttalelse til NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn


Human-Etisk Forbunds høringssvar til den offentlige utredningen av en fremtidig livssynspolitikk er nå levert. Vi mener det aller viktigste i denne omgang er å sikre likebehandling. Dette er anledningen til å rette opp historisk urett og skjevhet.

- Stålsett-utvalgets utredning er for det meste en guide til likebehandling av tro og livssyn. Politikerne har ikke lengre noen unnskyldning for å fortsette forskjellsbehandlingen på dette feltet, sier Jens Brun-Pedersen, pressesjef i Human-Etisk Forbund.

En fjerdedel av Norges befolkning er ikke medlem i Den norske kirke, og andelen øker. Regjeringen skriver om denne utviklingen i bestillingen de ga til utvalget.

- Det er mye god vilje hos myndighetene, men gjennomgående er offentlige ordninger tilpasset majoritetens behov og tradisjon, står det i uttalelsen fra Human-Etisk Forbund. Human-Etisk Forbund mener det nå er viktig å være fremtidsrettet, så landet kan få på plass en solid og varig politikk for statens upartiske forhold til tro og livssyn.

Svikter om religiøse ritualer i skoletiden
På ett punkt mener Human-Etisk Forbund at flertallet i Stålsett-utvalget svikter sine prinsipper. Det er når de går inn for å videreføre kirkelige seremonier i undervisningstiden, som skolegudstjenester. Å ta med barna på deltakelse i religionsutøvelse er ikke fellesskolens oppgave, men foreldrenes, mener Human-Etisk Forbund.

Andre innspill
Stålsett-utvalgets omfattende utredning berører naturlig nok en rekke forhold som er relatert til religion og livssyn. Om de viktigste, øvrige punktene mener HEF mener at:

  • barns rettigheter i livssynsspørsmål må styrkes (kap. 19).
  • kommunal gravferdsforvaltning må innføres (kap. 18).
  • flere livssynsåpne seremonilokaler må etableres (kap. 14). 
  • den foreslåtte nye ordningen for tilskudd til tros- og livssynssamfunn er god, men beskjed om utmelding til Brønnøysundregistrene må videreformidles til tros- og livssynssamfunnene (kap. 25).
  • dialogens rolle må vektlegges og dialogarenaene må styrkes (kap. 21).

Les oppsummering av HEFs høringsuttalelse (nettavisen Fritanke.no)

Les hele høringsuttalelsen (PDF)

Flere av våre lokal- og fylkeslag leverer egne høringsuttalelser. Disse er tilgjengelig på regjeringen.no.