Hopp til hovedinnhold
Blasfemi og ytringsfrihet

Human-Etisk Forbund er mot et forbud av brenning av bøker


Lars-Petter Helgestad – Politisk og internasjonal sjef i Human-Etisk Forbund

Human-Etisk Forbund er mot et forbud mot brenning av bøker som ansees som hellige, og er sterkt imot blasfemiforbud.

I Norge trengs det ikke mer lovregulering av dette enn det som allerede står i straffelovens paragraf om hatefulle ytringer (§185).

Human-Etisk Forbund er veldig skeptisk til begrensninger av ytringsfriheten, og mener at hvis myndighetene innfører slike begrensinger i tid og sted for ytringer må begrensningene være svært godt begrunnet, som pga. hensyn til samfunnssikkerheten.

Diktaturer som selv ikke beskytter menneskerettighetene kan ikke få diktere hva som skal være tillatt og ikke tillatt i demokratiske og liberale land. Det er dette som gjør situasjonen i Danmark og Sverige så spesiell.

Vi forventer samtidig at muslimske land klarer å beskytte utenlandske ambassader og diplomater minst like godt som de vil at Koranen skal beskyttes. For å leve sammen med ulikhet i verdenssamfunnet er det viktig at alle tolererer det de selv ikke liker, innenfor grensene til loven og menneskerettighetene.

Les mer om