Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Uttalelse fra årsmøtet i Human-Etisk Forbund Finnmark

Human-Etisk Forbund fordømmer Putins invasjon av Ukraina


Denne uttalelsen ble vedtatt av årsmøtet til Human-Etisk Forbund Finnmark 5. mars 2022.

Human-Etisk Forbund Finnmark har i mange år arbeidet nært med menneskerettsforkjempere i Russland.

Vi har med beklagelse observert en negativ utvikling og innskrenkning av muligheten for deltakelse fra våre samarbeidspartnere i Russland i de senere år.

Human-Etisk Forbund Finnmark sitt årsmøte fordømmer det brutale og antihumanistiske angrep på Ukraina.

# Autoritære krefter

Vi kan ikke la de autoritære kreftene vinne. Vår frihet som mennesker avhenger av samfunn bygget på liberale verdier. Humanismen anser demokrati, rettsstat og menneskerettigheter som grunnleggende for at vi skal kunne leve frie og gode liv.

President Putin viser gjennom sine handlinger en forakt for våre idealer – dette må vi som humanister reagere på. Ved å invadere Ukraina har president Putin brutt med den internasjonale rettsorden, menneskerettighetene, folkeretten, ja selve fundamentet vi bygger friheten vår på.

# Lokale konsekvenser

Vi vil be om nasjonal oppmerksomhet for de uønskede konsekvenser nasjonale sanksjoner vil få for næringsliv og sivilbefolkning, særlig lokalt i Øst-Finnmark.

  • Lokale virksomheter som rammes må kompenseres på samme måte som Norge har gjort som en del av den nasjonale dugnad under pandemien.
  • Folk-til-folk samarbeidet må i størst mulig grad opprettholdes, da det er en viktig del av den langsiktige løsningen når verden blir mer normal igjen.

Vi vil samtidig minne om at i samme område er det en stor del russere som er etablert og integrert i lokalmiljøet. Vår skuffelse og frustrasjon over president Putins handlinger må ikke gå ut over våre lokale russiske venner.

Årsmøtet i Human-Etisk Forbund Finnmark