Hopp til hovedinnhold
Uttalelse fra årsmøtet i Human-Etisk Forbund Nordland

Human-Etisk Forbund Nordland fordømmer Putins invasjon av Ukraina


Denne uttalelsen ble vedtatt av årsmøtet til Human-Etisk Forbund Nordland 12. - 13. mars 2022.

Human-Etisk Forbund Nordland sitt årsmøte fordømmer det brutale og folkerettsstridige angrepet på Ukraina.

Vi kan ikke la de autoritære kreftene vinne. Vår frihet som mennesker avhenger av samfunn bygget på demokratiske verdier. Humanismen anser demokrati, rettsstat og menneskerettigheter som grunnleggende for at vi skal kunne leve frie og gode liv.

# Forakt for demokrati og menneskerettigheter

President Putin viser gjennom sine handlinger en forakt for våre idealer – dette må vi som humanister reagere på. Ved å invadere Ukraina har president Putin brutt med den internasjonale rettsorden, menneskerettighetene, folkeretten, ja selve fundamentet vi bygger friheten vår på.

Ukraina kjemper ikke bare en kamp for sin egen selvstendighet, de kjemper på vegne av alle selvstendige demokratiske land.

# Vi må stille opp

Norge må stille opp for Ukraina og ukrainerne. Det betyr å bidra med humanitær hjelp til Ukraina og nabolandene. I tillegg betyr det at flyktninger som kommer til Norge og ukrainere som allerede bor i Norge må motta støtte og omsorg i denne vanskelige tiden.

Det er også viktig at vanlige russere ikke skal klandres for regimets ugjerninger. Russere bosatt i Norge må vernes mot hets og beskyldninger. Folk-til-folk samarbeidet må i størst mulig grad opprettholdes, da det er en viktig del av den langsiktige løsningen når verden blir mer normal igjen.

Til slutt oppfordrer vi på det sterkeste de russiske myndighetene til å avslutte kamphandlingene. Videre krigshandlinger vil kun føre til mer lidelse.

Vi står sammen med det ukrainske folk.

Styret i Human-Etisk Forbund Nordland