Hopp til hovedinnhold
Uttalelse fra landsmøte

Human-Etisk Forbund krever forpliktende klimainnsats


En uttalelse fra landsmøtet i Human-Etisk Forbund i Lillestrøm, den 25. september 2021.

Klimakrisen er vår tids største utfordring, og krever forpliktende innsats.

Det er overveldende vitenskapelig konsensus om at mennesker bidrar til klimaendringer og global oppvarming. Klimaendringer vil på en negativ måte ramme mennesker og samfunn, alle levende skapninger og økosystemet. Trusselen mot økosystemet skyldes også utarming av jorda, avskoging og jordbruk som ikke er bærekraftig.

FNs øverste organ for menneskerettigheter (menneskerettighetsrådet) skal ta stilling til om de skal anerkjenne retten til et trygt, rent, sunt og bærekraftig miljø. Et slikt vedtak er ikke rettslig bindende for medlemslandene, men gir et sterkt signal. Uttalelsen kan bli første steg i en lang prosess for å gjøre retten til et sunt miljø rettslig bindende slik andre menneskerettigheter er.

Humanists International er den verdensomspennende paraplyorganisasjonen for humanistorganisasjoner, der Human-Etisk Forbund er medlem. I 2019 vedtok Humanists International en resolusjon om klimakrisen som krever handling fra myndigheter over hele verden. Human-Etisk Forbund har sluttet seg til denne resolusjonen.

Human-Etisk Forbund mener at:

  • Investeringer i fornybar energi må øke, samtidig som bruken av fossil energi må reduseres dramatisk.
  • Alle land må redusere utslipp av drivhusgasser og verne leveområder for dyr og artsrikdom.
  • Industrialiserte, velstående land har en forpliktelse til å bistå utviklingsland med å oppfylle sine miljøforpliktelser.