Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Uttalelse

Human-Etisk Forbund støtter #BlackLivesMatter


Denne uttalelsen ble vedtatt på Human-Etisk Forbunds sentralstyremøte 5. juni 2020.

Ingen stater eller samfunn kan med rette slå seg på brystet og si at her finnes det ikke systemisk rasisme eller grupper som behandles dårligere enn andre. Heller ikke Norge. Denne mangelen på likebehandling rammer ulikt fra sak til sak, land til land, og over tid. Det er likevel gjennomgående at dette særlig rammer mennesker som tilhører en minoritet. De som rammes av dette blir ikke behandlet likeverdig og får ikke sine menneskerettigheter
oppfylt.

Selv om vi i Norge ikke ser det omfanget av systematisk rasisme vi ser i USA i dag så er det ingen tvil om at vi fortsatt har et stykke å gå her også. Avisspaltene forteller oss daglige historier om hverdagsrasisme,  kommentarfeltene i sosiale medier er fulle av meninger som skaper mindreverd, og mennesker tillegges egenskaper og hindres likebehandling kun pågrunn av sin hudfarge.

Vårt humanistiske livssyn fremmer likeverd for alle. Engasjement mot rasisme, undertrykking,og krefter som undergraver demokratiet følger av humanistiske verdier. Human-Etisk Forbund arbeider derfor for å gjøre Norge til et mer inkluderende, mangfoldig og fremtidsrettet land.

  • Human-Etisk Forbund krever at norske myndigheter uttrykker sin sterke bekymring med menneskerettighetssituasjonen for etniske minoriteter i USA overfor amerikanske myndigheter.
  • Human-Etisk Forbund krever videre at norske myndigheter undersøker, følger opp, og korrigerer systematisk rasisme, mangel på likebehandling, og diskriminering mot minoritetsgrupper i Norge.
  • Human-Etisk Forbund støtter menneskerettighetskampen som nå føres i USA under #BlackLivesMatter.