Hopp til hovedinnhold
Uttalelse fra årsmøtet i Troms

Human-Etisk Forbund Troms fordømmer invasjon av Ukraina 


Denne uttalelsen ble vedtatt av årsmøtet til Human-Etisk Forbund Troms 19. mars 2022.

Årsmøtet i Troms regionlag fordømmer det brutale og folkerettsstridige angrepet på Ukraina.

Human-Etisk Forbund anser demokrati, rettsstaten og menneskerettigheter som grunnleggende for at vi skal kunne leve gode og frie liv. Dette er nå truet i Ukraina.

# Vi kan hjelpe

Ved å invadere Ukraina brøt president Putin og hans regime med den internasjonale rettsorden, menneskerettighetene, folkeretten og grunnleggende prinsipper for frihet og fred.

Norge er geografisk og økonomisk i en sterk posisjon til å kunne bidra med humanitær hjelp, samt bosetning av krigens flyktninger. Det russiske folk som er motstandere av invasjonen befinner seg i reell fare som følge av regimets sensur og menneskerettighetsbrudd.

De trenger også beskyttelse.

# Gi støtte og omsorg

Vi oppfordrer alle humanister og medmennesker til å gi støtte og omsorg i denne vanskelige tiden. Det er viktig å ta vare på folk-til-folk-samarbeidet som, som har vært et viktig bidrag til fredssamarbeidet i Barentsregionen.

Gjennom sine handlinger har president Putin og hans regime brutt menneskerettighetene samt den internasjonale folkeretten – selve grunnmuren vi bygger friheten vår på.

Vi står sammen med Ukraina for fred!