Hopp til hovedinnhold
Den internasjonale humanistdagen

Humanismen trengs!


Ingun Steen Andersen, filosof og livsveileder i Human-Etisk Forbund

Hvorfor trenger vi egentlig humanismen i dagens verden? Filosof og livsveileder Ingun Steen Andersen utforsker humanismesymbolet som brukes av humanister verden rundt, for å sette ord på sin tolkning av humanismen og dens relevans i dag.


I dag markerer vi den internasjonale humanistdagen, en dag for å spre kunnskap og bevissthet om hva humanisme betyr. Hvorfor trenger vi egentlig humanismen i dagens verden?

Det internasjonale humanistsymbolet «Happy Human» brukes i ulike former og farger av humanistorganisasjoner verden over. Kan symbolet fortelle oss noe om humanismens grunnlag og relevans i dag?

Det internasjonale symbolet for humanisme, populært kalt Happy Human.

Humanistlogoen stammer opprinnelig fra en designkonkurranse gjennomført av British Humanist Association, nå Humanists UK, i 1965. For mange representerer den noe av essensen i humanismen: troen på menneskets skaperkraft og evne til frihet og glede.

# Hvordan tolke symbolet for humanisme?

Det finnes ingen enegyldig tolkning av hva logoen skal symbolisere. Akkurat som det humanistiske livssynet, er symbolet åpent for personlig fortolkning. Humanister vil ha ulike assosiasjoner og tanker om hva symbolet betyr for dem.

For meg symboliserer logoen noe grunnleggende ved det å være menneske: vår evne til å strekke oss mot nye muligheter, mot det gode og mot hverandre. Figuren kan representere håpet, potensialet for frihet og gleden vi kan oppleve i livet, til tross for motgang og vanskeligheter.

Det lille svevende hodet kan minne oss om rasjonaliteten vår, evnen til fornuft og selvrefleksjon – en evne som gir både frihet og ansvar.

Ingun Steen Andersen er filosof og livsveileder i Human-Etisk Forbund (Foto: Pavel Storozhuk)

Å være menneske i verden er ikke bare en realitet for oss, en vane eller selvfølge. Det er også en oppgave og et vågestykke som krever noe av oss. Å være humanist handler om å erkjenne dette ansvaret. Ansvaret du har for å leve et liv som er ditt eget, og for å kjempe for de verdiene som fremmer frihet og gode liv - for alle.

# Solidaritet, medmenneskelighet og fellesskap

For å gjøre dette må vi også forstå menneskets sårbarhet og ta inn over oss livets skyggesider.

Humanistsymbolet representerer ikke et idealistisk eller individualistisk menneskesyn som lukker øynene for ulikhet, urettferdighet, sorg eller smerte. Snarere fremhever humanismen hvor viktig det er at vi viser solidaritet og medmenneskelighet, og bidrar til å bygge fellesskap som tar vare på alle og gir gode vilkår for vekst.  

Når vi som humanister – som symbolet vårt viser - står med beina godt plantet i jorda, i vitenskap og kunnskap, og likevel med armene strukket i været for å feire livskraften og håpet, vet vi at vi er en del av en internasjonal humanistbevegelse som i mange sammenhenger står i front for å kjempe for de humanistiske verdiene.

På den internasjonale humanistdagen kan vi kjenne på at det er godt å være en del av et slik fellesskap. Vi har forbindelse til andre i hele verden – som både ved å være like og ulike oss selv – kan berike vår verden og kjempe sammen med oss.

Humanistsymbolet kan vise vår evne til å strekke oss mot nye muligheter.
Humanistsymbolet som kroppsmaling av kunstner og aktivist Victoria Gugenheim.

# Vi trenger humanismen i dagens verden

Det er nok å kjempe imot. Mange hendelser og tendenser i tiden truer menneskers verdighet og frihet. Totalitære eller antidemokratiske strømninger, undertrykkende regimer og trossystemer, krig, rasisme og diskriminering.

Humanismen trengs for sitt ukuelige forsvar for menneskerettigheter, demokrati og likeverd. Den trengs fordi den betoner at frihet og menneskeverd må opprettholdes og vernes av oss alle - i vår egen hverdag.

La oss også i tunge tider se alle glimtene av håp, dialog og forsoning. Alle de små handlingene som enkeltmennesker bidrar med, og som trekker i riktig retning.

På den internasjonale humanistdagen kan vi kjenne på at det er godt å være en del av et slik fellesskap, skriver filosof Ingun Steen Andersen.

# Humanismens og menneskelighetens kraft

Humanistsymbolet kan stå for kraften i menneskeligheten og skapertrangen som ofte overskrider og fortrenger mørket. Det kan peke mot verdien av det utrettelige arbeidet humanister av ulike slag og i ulike roller gjør hver dag for å styrke humanistiske verdier.

Vi trenger fellesskapet og styrken vi kan få fra hverandre i dette arbeidet.