Hopp til hovedinnhold

Humanist forlag 25 år!


I dag kan Humanist forlag feire 25 år med bokutgivelser. Og selv om verden har endret seg ganske mye på et kvart århundre, er målsettingen og grunnverdien fortsatt den samme – å fremme humanismen.

– Når jeg titter på hyllemeterne med bøker forlaget har gitt ut i sitt 25 år gamle liv, ser jeg at vi har mye å være stolte av, sier Bente Pihlstrøm. Hun er forlagssjef og har jobbet i forlaget i 20 år.

# Ulike bøker, alle med det samme målet

Forlaget har gitt ut utrolig mange forskjellige bøker opp gjennom tiden. Alt fra håndbøker mot mobbing, til dybdelesing om filosofi, historie og menneskerettigheter. De har utgivelser om populærvitenskap og debattbøker om ulike etiske problemstillinger og opplysningsbøker om både mat, alternativmedisin, konspirasjonsteorier og ekstremisme. I tillegg til dette har de gitt ut diktantologier med ulike tema knyttet til livet, bøker til humanistiske konfirmanter, og en og annen roman.

Selv om forlaget med tiden har gitt ut en rekke svært ulike bøker har målet hele tiden vært det samme, kan Pihlstrøm fortelle:

– Målet vært å belyse ulike sider ved livet, samtidig som vi driver folkeopplysning. For oss er det grunnleggende humanistisk. Å fremme humanismen på ulike måter er det vi grunnleggende sett driver med.

# Tydeligere profil i dag

Selv om målsetningen og grunnverdien, humanisme, er den samme som for 25 år siden, har måten å løse oppdraget på utviklet seg. Forlaget landet nylig på tre punkter å styre etter, og som de har i bakhodet hver gang de vurderer et manus eller prøver å klekke ut nye ideer.

  • Utgi bøker som bidrar til folkeopplysning og vitenskapsformidling på et bredt spekter av områder.
  • Formidle kunnskap som bidrar til en bedre og mer opplyst samfunnsdebatt og være en motvekt til falske nyheter.
  • Fremheve lesing, langsomhet, grundighet og etterrettelighet.

PS. Forlaget har 12 klassiske humanistbøker til halv pris hele helga!

# Veien videre

– Vi skal fortsette å jobbe knallhardt for å lage de beste bøkene, bøker som beskriver livet før og nå, skaper debatter og berører temaer som er viktige for oss og for samfunnet, konstaterer Pihlstrøm og fortsetter:

– Og dette må gjøres skikkelig. I en verden preget av falske nyheter og mengder av informasjon som kommer i stort tempo, vil vi fremme lesingen av den solide og etterrettelige boka som forhåpentligvis gjør deg litt smartere og bedre rustet. 

# En viktig bærebjelke

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, er tydelig når han sier at forlaget er viktig for forbundet.

– Det at vi som livssynssamfunn har vårt eget forlag gjør oss unike. Jeg er imponert over den profesjonaliteten forlaget viser.