Hopp til hovedinnhold
Uttalelse

Humanistisk klimaansvar


Landsmøtet i Human-Etisk Forbund har for første gang vedtatt en uttalelse om klimaansvar.

Human-Etisk Forbund støtter Klimavalgalliansens krav om økt fokus på klima og miljø på den politiske dagsordenen. 

For at mennesker skal være i stand til å leve gode liv er vi avhengige av å ha en natur å ferdes i, ren luft å puste inn, og nok mat til alle. Som humanister har vi et moralsk ansvar for flere enn oss selv. Dette innebærer en politikk som må motvirke den klimakatastrofen verden står overfor. 

Klimautfordringene reiser store etiske dilemmaer. De som påvirkes mest av konsekvensene av manglende politisk klimaansvar har ikke selv makt til å påvirke dagens politiske prosesser. Livskvaliteten til fremtidige generasjoner må veie like tungt som livskvaliteten til nålevende generasjoner og vi mener dét må være utgangspunktet når vi skal lage politikk for framtiden. 

Vi mener at den til enhver tid sittende regjering har ansvar for at Norge skal kunne leve opp til sine internasjonale forpliktelser og samtidig føre en aktiv klimapolitikk nasjonalt.  

Human-Etisk Forbund krever at:

  • Norges klimapolitikk er i samsvar med FNs anbefalinger for å begrense den globale oppvarmingen til to grader
  • partiene må prioritere mer langsiktig og avspeile klimautfordringene på en konkret og forpliktende måte
  • det må tas nødvendige klimavalg og klimakutt på alle nivå og samfunnssektorer i Norge"

Uttalelsen ble vedtatt av Human-Etisk Forbunds landsmøte 13. juni 2015. Landsmøtet er forbundets øverste organ og består av Hovedstyrets leder og delegater valgt av fylkeslagene, til sammen 90 delegater. Landsmøtet avholdes hvert annet år.