Hopp til hovedinnhold
Larvik og Sandefjord lokallag

-Hva? Er det sant? Er jeg blitt medlem nr. 3 000? Så moro!


Edvard Nesland

Utbruddet kommer fra Trude Elvira Arvesen fra Larvik da hun fikk vite at hun nylig var blitt medlem nr. 3 000 i Larvik og Sandefjord lokallag i Human-Etisk Forbund.

-Er dere virkelig så store, bare i Larvik og Sandefjord? Det var jeg ikke klar over, sier hun mens hun må summe seg litt.

- Hvorfor meldte du deg inn, spør vi.

- Innmeldingstidspunktet var tilfeldig, men jeg har jo tenkt på det i flere år. Jeg har alltid vært humanist. Jeg har sterk tro på mennesket, menneskets godhet, evnen til å være selvstendig og til å ta ansvar for sitt eget liv. Denne organisasjonen og det den står for passer meg derfor godt, sier hun. Trude, som nå er 38 år, kan fortelle at hun i oppveksten ikke hadde kristendomsundervisning på skolen. På den tid var det obligatorisk, men mulig å søke fritak.

-Min mor søkte fritak for meg, for hun mente at det ikke var riktig at skolen skulle forkynne en utvalgt religion i undervisningen. Hun ville at vi selv skulle ta stilling til dette når vi ble voksne nok til å ta et selvstendig valg, sier hun og fortsetter entusiastisk:

- Jeg er stolt av at hun gjorde dette, selv om det på den tiden var å skille seg ut. Jeg fikk en oppvekst der jeg selv kunne få velge hva jeg skulle tro på. Nå har kristendomsundervisningen ikke lenger denne særstillingen i skoleverket, og det må jo være det eneste riktige. Jeg er veldig glad for at Human-Etisk Forbund har stått i spissen for å komme dit vi er nå. Ikke minst er dette viktig for de som tilhører andre trossamfunn, for eksempel muslimene. Trude Elvira Arvesen har utdanning både som kokk og helsefagarbeider. Hun har jobbet med funksjonshemmede i nesten 10 år, og er nå nattevakt ved Botiltak Tagtvedt i Larvik.

 -Der har jeg jobbet det siste året, og trives godt med det. Jeg får brukt begge utdanningene mine, og det er veldig givende å jobbe med de funksjonshemmede som bor der, sier hun.

Som en markering av at hun ble medlem nr. 3 000 overrakte lokallagsleder Kim Aleksander Mo henne et maleri og et dikt, som begge er laget av varamedlem til styret, Linda Maria Sneve.  Sneve var til stede ved overrekkelsen sammen med nestleder i styret, Truls Eskelund, og styremedlem Edvard Nesland.

-Maleriet illustrerer troen jeg har på den indre kjernen i hvert menneske. Ved å klare å leve i tråd med denne vil man lære å elske seg selv og alle andre. Maleriet viser to trosretninger som forenes og skaper en større kraft og forståelse. Når vi er nysgjerrige sammen, oppdager vi at vi alle søker det samme: kjærlighet, trygghet og frihet. Dette reflekterer også Human-Etisk Forbunds verdier om likeverd og respekt, og betydningen av å se det fellesmenneskelige og verdsette mangfoldet, sier kunstneren. Larvik og Sandefjord lokallag i Human-Etisk Forbund er et av de ti største lokallagene i landet. I hele Vestfold nærer medlemstallet seg nå 8 000. På landsbasis har medlemstallet i forbundet passert 130 000.

Foto: Edvard Nesland