Hopp til hovedinnhold
Hedersprisen 2024

Hyllet Bente Sandvig og Jens Brun-Pedersen med Hedersprisen


Human-Etisk Forbunds (HEF) hederspris gis som en stor takk og anerkjennelse for deres enestående innsats og engasjement gjennom mange år i HEF. – Vi som er frivillige og ansatte i dag står på skuldrene deres.

HEF-leder Christian Lomsdalen hyllet de to prisvinnerne og fremhevet deres viktige bidrag til organisasjonen og livssynspolitikken i Norge.

– Både Bente og Jens har brukt en stor del av arbeidslivet sitt i Human-Etisk Forbunds tjeneste, og de har gjort det med glans. De har vært sentrale spillere i en tid da statens livssynspolitikk var i stor endring, og deres arbeid har preget livssyns-Norge på en måte som vi alle er svært takknemlige for, sa Lomsdalen.

# Dialog og kritikk i livssynspolitikken

Sandvig og Brun-Pedersen har gjennom årene vært kjent for å presentere HEFs standpunkter med både kritisk og konstruktiv tilnærming.

– På avstand kan det ha sett ut som om Bente var den dialogiske og Jens den kritiske, men begge to har vekslet mellom disse rollene og også spilt på andre strenger, sa Lomsdalen.

HEF-lederen la vekt på deres prinsipielle forsvar for menneskerettighetene, uansett om det gjaldt livssynsminoriteter, kirkemajoriteten eller andre grupper i samfunnet.

Leder i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen, delte ut Hedersprisen til Bente Sandvig og Jens Brun-Pedersen og takket dem for deres uvurderlige bidrag til organisasjonen og samfunnet (Foto Arnfinn Pettersen)

# Sandvig: En bauta for livssynslikestilling

Bente Sandvig begynte sin karriere i HEF som skole- og studiesekretær i 1988 og har siden hatt en rekke viktige roller i organisasjonen og i flere av HEFs viktigste saker. Blant annet fulgte hun KRL-saken gjennom tre norske rettsinstanser og videre til både FN og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

– Hun har også vært en viktig bidragsyter i offentlig utvalgsarbeid, som Gjønnes-utvalget om stat/kirke og Stålsett-utvalget om det livssynsåpne samfunnet, sa Lomsdalen og fortsatte:

– Om ikke det var nok så har Bente også bidratt til utvikling av organisasjonsleddene, bioteknologien, seremoniene og mye annet innenfor HEFs samfunnsansvar.

# Brun-Pedersen: Offentlighetens HEF-ansikt

Jens Brun-Pedersen er HEFs tidligere profilerte pressesjef. I 22 år sørget han for at HEFs livssynspolitiske saker ble synlige i offentligheten, gjennom utallige utspill, innlegg og debatter.

– Jens har vært en uredd representant for HEF, og det var ikke sjeldent at han sørget for å kle av våre meningsmotstandere på direkten, humret Lomsdalen og la til:

– Hans evne til å fange medienes interesse og fremme hele bredden i HEFs virksomhet har vært uvurderlig.

# En hyllest og takk

Hedersprisen tildeles personer for lang og tro tjeneste eller ekstraordinær innsats for Human-Etisk Forbund. Tidligere prisvinnere er Andreas Heldal-Lund og Levi Fragell.

HEF-leder Lomsdalen avsluttet sin tale med en hjertelig takk til årets prisvinnere:

– Vi som er frivillige eller jobber i HEF i dag står på skuldrene til Jens og Bente, og nyter godt av resultatene de oppnådde. Derfor hedres dere i dag med vår hederspris!