Hopp til hovedinnhold
Ingen frihet uten ytringsfrihet

Innspill til Ytringsfrihetskommisjonen


Arfinn Pettersen

Human-Etisk Forbund har gitt sine innspill til den nasjonale Ytringsfrihetskommisjonen.

Ytringsfrihet er en grunnleggende humanistisk verdi. At ulike meninger kan brytes mot hverandre i fri debatt gjør at verden kan komme fremover, at nye ideer kan vinne frem og at utdaterte oppfatninger kan motbevises.

Ytringsfriheten er en avgjørende del av fundamentet for et åpent og inkluderende demokratisk samfunn – ikke minst for minoriteter av ulike slag, som ønsker å fremme ytringer som strider mot majoritetens holdninger, verdier eller meninger.

# Minoriterers rett til å hevde sine meninger

Vi i Human-Etisk Forbund minnes dessverre om betydningen av dette gjennom de altfor jevnlige rapportene fra våre internasjonale nettverk om forfølgelse, fengslinger og drap på religionskritikere, ateister og humanister.

Det skjer gjerne gjennom anklager om blasfemi eller krenkelse av religiøse følelser. Anklager som rettes mot rasjonell, rimelig og viktig kritikk av religiøse praksiser, forestillinger og tradisjoner som på utilbørlig vis innskrenker enkeltmenneskers frihet, krenker deres grunnleggende rettigheter eller brukes til å legitimere grove overgrep.

Vi anmoder Ytringsfrihetskommisjonen om å stå opp mot krav om gjeninnføring av en form for blasfemiparagraf eller annen lovgivning rettet mot «krenkelse av religiøse følelser».

Et forsvar for ytringsfriheten er altså ikke minst et forsvar for minoriteters rett til å hevde sine meninger og kjempe for sine verdier. Derfor anser vi det også som problematisk når vi ser at våre allierte blant sekulære muslimer og ex-muslimer i Norge, som en minoritet i minoriteten er særlig utsatt, får sitt ytringsrom innskrenket ved at de møtes med anklager om islamofobi eller rent ut sagt om rasisme. Deres kritikk blir ikke illegitim av at krefter på ytre høyre på kynisk vis tar de samme eller lignende argumentene i bruk.

# Ytringsfrihet er en grunnleggende del av livssynsfrihet

Et argument for en vid ytringsfrihet, og også for et romslig ytringsrom, er nettopp at begrensningene vi legger på noen, er begrensinger for alle. Vi håper Ytringsfrihetskommisjonen vil forsvare et vidt ytringsrom, med god takhøyde, når den skal forholde seg til det utvilsomt svært viktige spørsmålet om hvordan vi skal skape et ytringsklima der det er plass til alle som ønsker å ytre seg.

Samtidig vil vi understreke at ytringsfriheten er en grunnleggende del av livssynsfriheten, og at det derfor skal svært mye til for at et livssynssamfunns rett til å fremføre sitt budskap skal innskrenkes.

Men prisen for det er altså at man også må tåle sterke meldinger tilbake, uten å ty til vold eller trusler om vold. Argumenter må møtes med argumenter.

# Ingen frihet uten ytringsfrihet

Et lite personlig hjertesukk: Noe av forvirringen som preger ytringsfrihetsdebatten handler også om at vi har et dårlig ordforråd for å diskutere disse spørsmålene. Ulike parter legger ofte ulike ting i ord som ytringsfrihet, og resultatet er at man ofte snakker forbi hverandre.

Jeg håper at kommisjonen vil ta tak i dette og foreslå en mer klargjørende begrepsbruk.

Human-Etisk Forbund ønsker å bidra til en reflektert, grundig og saklig debatt om ytringsfrihetens kår — en debatt ført med innestemme. Et bidrag til det er antologien Ingen frihet uten ytringsfrihet som lanseres på Humanist forlag den 21. januar.

Jeg har hatt gleden av å redigere boka, sammen med kommisjonens egen Shabana Rehman. Målet med boka er at det ikke lenger skal være ytterfløyene som setter agendaen for samtalen om ytringsfrihet. Den er altfor viktig til det.

Les mer om