Hopp til hovedinnhold

Jovisst finnes det ateister i skyttergravene


Trond Enger, generalsekretær

Nok en gang har en representant fra det norske Forsvaret vært ute og antydet at det «ikke finnes ateister i skyttergravene».

Denne gangen var det oberstløytnant Palle Ydstebø (Vårt Land 5.3.) som syntes det passet å kommentere Ukraina-krigen på denne måten. Oberstløytnanten siterte tidligere president i USA Dwight Eisenhower på påstanden om de manglende ateistene, og føyde så til for egen del: «For det blir så eksistensielt. Da faller du tilbake på det du kom ut av søndagsskolen med».

Tidligere har forsvarssjef Eirik Kristoffersen vært ute med samme beskjed til oss ikke-religiøse i Vårt Land. Det kan virke som dette er en utbredt holdning i Forsvaret. Da Norunn Kosberg utredet humanistisk livssynsbetjening i Forsvaret i perioden 2014-2016, nevnte hun i sluttrapporten at hun stadig fikk spørsmål fra ansatte i Forsvaret om hva som var vitsen med humanister i Forsvaret, ettersom det jo «ikke finnes ateister i skyttergravene».

# Ikke mindreverdig

Den underliggende ideen bak uttrykket er at ateisme kan være greit å leve med så lenge ingen farer truer. Men i skyttergravene, der livet faktisk står på spill, så blir ateistiske livssyn som humanismen for svakt. Da søker man mot Gud.

Vi humanister er selvsagt uenige i dette. Et ateistisk livssyn er ikke et mindreverdig livssyn. I realiteten er det ofte motsatt – at det først er når man blir konfrontert med alvorlig sykdom, død eller krigens redsler at man innser at det neppe kan finnes noen god og allmektig gud.

At gudstro og religiøse forklaringer kan være en trøst for noen som tror, er lett å skjønne. Men for en som ikke tror, fungerer neppe dette. Da har man ikke annet valg enn å søke trøst i det ene livet vi tross alt vet at vi har her på jorda.

# Mindre dødsangst

Det er selvsagt vanskelig å forske på brå endringer i livssynet til en person som innser at livet trues eller nærmer seg slutten. Det er imidlertid lite som tyder på at frykt for nærstående død fører til noen masseomvendelse til kristendom eller andre religioner. Dette underbygges av en vitenskapelig metastudie om dødsangst fra 2017. Her var det to grupper som skilte seg ut med klart mindre dødsangst enn gjennomsnittet. Det var de med en sterk religiøs tro og ateister.

Ateister har altså mindre dødsangst enn gjennomsnittet. Det bør være mer enn god nok grunn for ansatte i Forsvaret til å slutte å spre den nedsettende myten om at det «ikke finnes ateister i skyttergravene». Det er ingen grunn til å tro at det er noen færre ateister der enn andre steder.

# Har et stykke å gå

Uttalelsene til Kristoffersen og Ydstebø tyder på at det fortsatt er et stykke å gå før Forsvaret framstår som inkluderende overfor mangfoldet av tro og livssyn. Vi verken skaper eller forsvarer et livssynsåpent samfunn med nedsettende kommenterer om andre menneskers tro og livssyn.

Human-Etisk Forbund vil fortsette å jobbe for at Forsvaret, på linje med alle andre deler av det offentlige Norge, skal fortsette å utvikle seg i en sekulær retning, med et tydelig skille mellom stat og religion.

Neste skritt på veien kan være at uniformerte offiserer slutter å stille opp i mediene med beskjed til oss uten gudstro om at livssynet vårt ikke holder mål.