Hopp til hovedinnhold
Høringssvar

Kirken bør trekke seg ut av familieverntjenesten


Familievernkontorene utfører lovpålagte, offentlige oppgaver som obligatorisk mekling ved skilsmisse.

17 av 39 av disse kontorene i Norge drives av kirkelige stiftelser. I Rogaland drives alle de fire familievernkontorene av kirken.

Snart kommer det en ny lov om familieverntjenesten i Norge. Et utvalg har levert en utredning, og nå har vi i Human-Etisk Forbund sendt over vår høringsuttalelse

I høringssvaret tar vi tak i noe som utvalget ikke har brydd seg om, nemlig at ca. 35 prosent av den offentlig finansierte familieverntjenesten i Norge er drevet av kirkelige stiftelser

Vi mener dette er feil, og foreslår at alle disse kirkelige kontorene gjøres statlige og felles for alle. 

Det er flere grunner til dette:

  • En velferdstjeneste som er for alle, bør ikke være tilknyttet ett av landets mange tros- og livssynssamfunn. 
  • De kirkelige familievernkontorene er en levning fra tiden med en grunnlovsforankret statskirke i Norge.
  • Den kirkelige tilknytningen er ødeleggende for den gjensidige tilliten mellom bruker og familievernkontor.  
  • Det er bare kirken som har interesse av at denne todelingen videreføres. Det er ikke i brukernes interesse. 

Utvalget mener at de kirkelige familievernkontorene fortsatt skal ha enerett på å være statsfinansiert privat supplement til de offentlige familievernkontorene. De vurderer om også andre religioner og livssyn bør slippe til, men sier nei til dette. 

Det går ikke. Her mener vi staten må velge. Enten må de gjøre hele tjenesten statlig, eller så må flere slippe til. Å fortsette å la kirken ha enerett på dette området er ulovlig livssynsdiskriminering. 

Les hele høringsuttalelsen

I høringsuttalelsen finner du argumentasjon for hvorfor dette er et reelt problem, og hvorfor de kirkelige familievernkontorene kanskje ikke er så like de statlige familievernkontorene som det offentlige utvalget vil ha det til. 

I høringsuttalelsen finner du også en oversikt over hvor i landet de kirkelige familievernkontorene er, og hvilke områder som dekkes av et statlig familievernkontor.