Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

kirkens tilhørigregister

119.000 barn kan være ulovlig registrert


Human-Etisk Forbund har på vegne av syv personer sendt inn en klage til Datatilsynet, knyttet til Den norske kirkes medlemsregister. Er ditt barn også registrert uten at du vet det?

# 19.000 registrert uten samtykke

Visste du at Den norske kirke siden 1997 har registrert alle nyfødte barn i Norge som «tilhørige» hvis minst én av foreldrene står registrert i kirkens medlemsregister? Dette har foregått uten at foreldrene har fått beskjed. Registeret inneholder nå ca. 119.000 navn på norske barn og ungdommer under 18 år. 

Til tross for dette: De fleste kjenner ikke til ordningen.

Kanskje gjelder det ditt barn? 

# Bakgrunn for klagen

Human-Etisk Forbund klager nå på vegne av syv personer. Fem av dem er foreldre som har oppdaget at de udøpte barna deres har blitt registrert i kirkeregisteret mot deres viten og vilje. To av klagerne er selv mellom 15 og 18 år og klager over at de har blitt registrert, men ikke informert. Alle klager de på at de ikke har blitt gitt muligheten til samtykke, som er et krav fra juni 2018, da GDPR-regelverket ble innført i Norge.

– Vi ser dessverre at ingen andre, heller ikke kirken selv, gjør noe for å ivareta trosfriheten, organisasjonsfriheten og personvernet til de registrerte udøpte barna og foreldrene deres. Når kirken samtidig har registrert barn av medlemmer i Human-Etisk forbund bak foreldrenes rygg, har vi ikke noe annet valg enn å protestere så kraftig som vi klarer, i håp om at det blir slutt på lovbruddene snart, sa politisk sjef, Lars-Petter Helgestad, i Human-Etisk Forbund i et intervju med Vårt Land.

# Regnes i praksis som «kirkemedlemmer»

Mange av barna som registreres som «tilhørige» ved fødselen, blir døpt. Da går de over til å bli fullverdige medlemmer i kirken. Resten av de «tilhørige» er barn som foreldrene velger ikke å døpe. Men selv om barna ikke blir døpt, blir de stående i registeret helt til de fyller 18 år.  

Årsaken til at kirken gjør dette, er Kirkelovens §3 som blant annet sier at barn av kirkemedlemmer skal registreres som tilhørig i Den norske kirke, og at disse skal føres opp i medlemsregisteret. Kirkeloven hindrer imidlertid ikke kirken i å informere om oppføringen, noe de likevel ikke gjør.

De 119.000 «tilhørige» regnes som kirkemedlemmer i all statistikk. De regnes også med i «kirkemedlemstallet» som brukes for å beregne offentlig støtte til de andre tros- og livssynsamfunnene.

# Får ikke lenger nye tilhørige fra Folkeregisteret

I fjor høst satte Folkeregisteret en stopper for nye navn inn i kirkens tilhørigregister. Den norske kirke får ikke lenger fortløpende beskjed fra Folkeregisteret om nyfødte barn av medlemmer. Dette regnes som sensitiv personinformasjon som Folkeregisteret ikke har lov til å dele ut til et selvstendig privat rettssubjekt, som Den norske kirke gikk over til å bli den 1.1.2017.

Det betyr i praksis at tilhørigordningen vil fases ut i løpet av de kommende 18 årene hvis ikke annet skjer.

Problemet er likevel ikke løst.  Alle registrerte før 1. oktober 2018 blir stående i registeret til foreldrene melder dem ut, eller til barnet fyller 18 år.