Hopp til hovedinnhold
Høringssvar

Kirkevalg forstyrrer offentlige valg


Human-Etisk Forbund sendte 31.desember 2020 inn et høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, knyttet til høring om valglovutvalget. I den forbindelse har våre regionlagsledere skrevet følgende innlegg. 

Demokratiske valg hvor alle kan delta bør ikke forstyrres av et internt valg for medlemmer i den lokale moskeen, Human-Etisk Forbund eller Den norske kirke. Velgere som ikke er kirkemedlemmer bør få gjøre sin borgerplikt uten å for eksempel møte pågående valgfunksjonærer fra kirken på vei inn i eller ut av det offentlige stemmelokalet.

# Rapporterer om forstyrrelser

Etter at kommunevalget og kirkens interne valg ble avholdt samtidig og i tilstøtende lokaler i 2019, rapporterte 44 kommuner til Valgdirektoratet at kirkevalget virket forstyrrende på det offentlige valget. Ikke minst kirkens skilting og merking har forstyrret skiltingen til det ordinære valget, melder kommunene. Det blir også meldt at kirkes valgmedarbeidere har vært påtrengende og forsøkt å «overtale» velgere til å også avlegge stemme i kirkens internvalg. En velger klarte til og med å legge stemmeseddelen sin i feil valgurne. Slike forstyrrelser har vært rapportert også fra tidligere kirkevalg.

Det er lett å forstå krefter i kirken som vil jobbe for at demokratiet i den gamle statskirken styrkes og at medlemmenes innflytelse øker. Det har ført til en mer liberal kirke, og vil sikkert føre til viktige reformer også i framtida. Mange kristne og humanister forstår likevel at økt valgdeltakelse i kirken er noe kirken selv må ta tak i – uten hjelp fra staten. Økt deltakelse og engasjement er noe alle i norsk organisasjonsliv ser som en viktig utfordring.

# Tillit til systemet er avgjørende for demokratiet

Det humanistiske livssynet forsvarer demokratiet både som ideal og praksis. Som vi har sett i USA nylig, er tilliten til valgsystemet avgjørende. Det er derfor et godt prinsipp at valg for allmenheten alltid må foregå uforstyrret fra andre interesser – uansett om det er kommersielle, religiøse eller ideelle.

# Oppfordring til statsråden

Et forslag til fornyelse av valgloven har nettopp vært på offentlig høring, og nå er muligheten her for å rydde opp i denne uheldige sammenblandingen. Human-Etisk Forbund har bedt valgminister Nikolai Astrup om å sørge for at interne valg i tros- eller livssynssamfunn ikke kan foregå samtidig med, og i nabolokalet til, offentlige valg.

Å flytte kirkens valg bort fra det offentlige valget vil også være et signal om at Regjeringen tar den pågående prosessen med å skille stat og kirke på alvor.