Hopp til hovedinnhold
Høringer

Kjerneelementer i KRLE


HEF er enig i hovedgrepet med ikke å strukturere faget etter religionene og livssynene, men er kritisk til de foreslåtte kjerneelementene.

Utdanningsdirektoratet sendte sitt utkast til fem overordnede kjerneelementer for KRLE og Religion og etikk ut på høring i våres, og Human-Etisk Forbund sendte vårt høringssvar 17. april.

Utdanningsdirektoratets utkast til kjerneelementer i KRLE og Religion og etikk er:

  • forståelse for religioner og livssyn
  • utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder 
  • utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
  • kunne ta andres perspektiv
  • etisk refleksjon

HEF ønsker en reelt inkluderende undervisning om religioner, livssyn, etikk og filosofi, som støtter opp under barnas trosfrihet og rett til kunnskap om både historie og samtid.

Vi er enig i hovedgrepet med å ikke strukturere faget etter religionene og livssynene, men vi mener samtidig at de foreslåtte kjerneelementene halter i forsøket på å være mer konsistent tema- og/eller fenomenorientert.

Utdanningsdirektoratet spør om vi mener at kjerneelementene i utkastet dekker det viktigste innholdet i faget, og om vi mener at kjerneelementene i utkastet er tilstrekkelig fremtidsrettet. Vårt svar er nei på begge spørsmålene. Vi vil likevel understreke betydningen av etisk refleksjon, og er fornøyd med utformingen av dette kjerneelementet.

HEF har flere innspill til problematisering og forbedring av forslagene.

Se Utdanningsdirektoratets oppsummering av innspill og endelige forslag til kjerneelementer i KRLE og Religion og etikk (4. juni 2018)