Hopp til hovedinnhold
Hastemøte denne uken

Vi krever 3 tiltak fra FN


Sammen med vår internasjonale paraplyorganisasjon, Humanists International, oppfordrer vi FNs menneskerettighetsråd til å innføre tre tiltak som en respons til Russlands krigføring i Ukraina.

FNs Menneskerettighetsråd gjennomførte i går og i dag (3. og 4.mars) en debatt om situasjonen i Ukraina.  

Ukraina med støtte fra 31 andre medlemsland i rådet, hadde fremmet forslag til en kraftfull resolusjon som fordømmer Russlands krigføring.

Dette ble vedtatt med 32 stemmer, 2 stemte mot (Russland og Eritrea) og 13 var avholdne. 

FNs Menneskerettighetsråd vedtok i samme resolusjon å åpne for en spesialetterforskning av russiske brudd på menneskerettighetene i forbindelse med krigen i Ukraina.

Elizabeth O`Casey holdt innlegg for Humanists International*, der hun i likhet med mange andre NGO-representanter sterkt oppfordret til å støtte resolusjonen og også å utestenge Russland fra Menneskerettighetsrådet.  

Våre krav til FNs menneskerettighetsråd: 

  1. Russland må suspenderes fra FNs menneskerettighetsråd 

Den 2. mars stemte 141 land i FNs generalforsamling for en resolusjon som fordømmer Russlands angrep på Ukraina. Bare fem land, inkludert Russland, stemte imot.  

Det brede flertallet krever at Russland «umiddelbart, fullstendig og ubetinget trekker alle sine militære styrker ut av Ukrainas territorium». 

Inntil Russland innfrir dette kravet, mener vi og den humanistiske verdensbevegelsen at Russland bør miste plassen de har i FNs menneskerettighetsråd.

  1. Det må opprettes en granskningskommisjon for Ukraina  

Vi mener FN bør opprette en granskningskommisjon som får i oppgave å følge nøye med på alt som skjer, og som løpende dokumenterer alle menneskerettighets- og folkerettsbrudd under krigen i Ukraina.  

Dette er blant annet nødvendig for at verdenssamfunnet senere kan stille Putin-regimet til ansvar for sine forbrytelser.

  1. Det bør opprettes en spesialrapportør for menneskerettigheter i Russland 

Etter at Putin tok over som president i Russland i 1999 har landet utviklet seg stadig mer i en totalitær retning. Kritiske journalister drepes eller «forsvinner», opposisjonelle og politiske motstandere havner i fengsel. Regimet baserer seg i økende grad på frykt og løgn. 

Det er altså ikke bare Ukraina som lider på grunn av Putins undertrykkende regime. Det gjør også vanlige russere.

Derfor mener Human-Etisk Forbund og den humanistiske verdensbevegelsen at FN bør opprette en spesialrapportør for menneskerettigheter i Russland som løpende kan dokumentere hva som skjer, og hvordan menneskerettighetssituasjonen har utviklet seg i Russland de siste 20 årene. Også dette for å kunne stille Putin-regimet til ansvar.  

*Humanists International har status som akkreditert NGO (ikke-statlig organisasjon) overfor FN-systemet.