Hopp til hovedinnhold
Uttalelse fra landsstyret:

Krigen i Gaza må ta slutt


Landsstyret i Human-Etisk Forbund

Det viktigste tiltaket for å forhindre videre humanitær krise i Gaza er umiddelbar våpenhvile, sier landsstyret i Human-Etisk Forbund i en ny uttalelse.

Konflikten i Palestina har pågått i svært lang tid. Vi anerkjenner traumet Israel ble påført gjennom terrorangrepet 7. oktober 2023, og den lidelse dette har medført for jøder både i og utenfor Israel. Israels uproporsjonale krigføring er imidlertid uakseptabel. I oktober 2023 fordømte HEF drapene på sivile i Israel og i Gaza, som del av lederforumet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

De sivile tapene og lidelsene i Gaza er nå enorme, og den humanitære situasjonen er kritisk. Det er akutt mangel på vann, mat, medisiner og drivstoff.

FNs internasjonale domstol i Haag (ICJ) slo i januar 2024 fast at det er fare for folkemord. Folkemordskonvensjonen krever at alle stater må arbeide aktivt for å forhindre folkemord, og domstolen har bedt Israel om å sette inn strakstiltak for å sørge for dette. Blant annet krever domstolen at Israel må sikre at humanitær hjelp slipper inn til sivile i Gaza.

Human-Etisk Forbund stiller seg bak domstolens krav. Det viktigste tiltaket for å forhindre en videre humanitær krise i Gaza, er umiddelbar våpenhvile.

Pressefriheten er en sentral verdi for Human-Etisk Forbund. I slike konflikter er sannferdig formidling av situasjonsbildet helt nødvendig. Drapene på journalister og angrepene på pressefriheten i Gaza må ta slutt.

Konflikten fører nå til en økning i antisemittisme og muslimfiendtlighet både i verden og her hjemme. Jøder i Norge har ikke ansvar for handlinger begått av den israelske staten, slik muslimer i Norge ikke kan klandres for Hamas’ terrorhandlinger.

Vi frykter også at situasjonen vil bidra til økt spenning og polarisering internasjonalt og avle mer vold, hat og ekstremisme. Konstruerte fiendebilder og dehumaniserende fremstillinger av «de andre» kan føre til hat og vold. Derfor bør vi være på vakt mot splittelse og voksende hat mot minoriteter, også i vårt eget samfunn.

Mer enn noen gang er det viktig å legge til rette for arenaer for dialog, der mennesker med ulik erfaring, ståsted eller livssyn får anledning til å møtes og å lytte til hverandre. Human-Etisk Forbund vil derfor fortsette å støtte opp om og intensivere det viktige dialogarbeidet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), på skoler og i samfunnet ellers.

Det er sentralt i det humanistiske livssyn at alle mennesker har grunnleggende rettigheter og et ukrenkelig menneskeverd. Dette er også verdier internasjonal rett bygger på. Vi oppfordrer alle som har mulighet til å gi et bidrag til humanitær nødhjelp til befolkningen i Gaza. Human-Etisk Forbund gir kr. 150 000 gjennom Røde Kors.

På denne bakgrunn slår Human-Etisk Forbund fast at:

  • Israel må forhindre handlinger som øker faren for folkemord og forbedre den humanitære situasjonen i Gaza.
  • sivilbefolkningen må sikres trygge evakueringsmuligheter.
  • Hamas og andre militser må frigi gislene og bidra til å få slutt på krigen.
  • en umiddelbar våpenhvile må til for å sikre retten til liv, frihet og sikkerhet for befolkningen i Gaza.
  • vi vil arbeide videre for å fremme dialog, bygge broer og forebygge hat mot minoriteter.
Etter FN-domstolens konklusjon om fare for folkemord har landsstyret i Human-Etisk Forbund vedtatt en samlet uttalelse. Christian Lomsdalen er styreleder (Foto: Pavel Storozhuk).

Les mer om