Hopp til hovedinnhold
Nei til flaggforbud i Ålesund

La oss feire mangfold – la skolene flagge for Pride i Ålesund

Foto av Human-Etisk Forbund Ålesund sin pridemarkering

Ålesund lokallag

Human-Etisk Forbund Ålesund håper at kommunepolitikerne reverserer beslutningen om flaggforbud og lar skolene bestemme selv om de vil flagge for Pride.

Denne saken ble først publisert i Tidens Krav 23. mai 2024


Kommunedirektør Jon Steven Hasseldal i Ålesund har bestemt at skolene i kommunen ikke får heise regnbueflagget under årets Pride-feiring. Human-Etisk Forbund Ålesund er skuffet over en avgjørelse som står i sterk kontrast til verdiene om mangfold og inkludering som vi ønsker å fremme i vårt samfunn.

# Feil signal

I 2014 ble loven endret slik at det er tillatt å flagge med andre flagg enn det norske, samiske, kommunale eller fylkeskommunale på offentlige bygg. Dette gir oss en gyllen mulighet til å bruke regnbueflagget som et symbol på aksept, respekt og kjærlighet.

I fjor ble skolene oppfordret til å markere mangfold og inkludering på sin egen måte, og mange valgte å flagge med regnbueflagget. Hvorfor skal vi nå gå tilbake? Å ikke flagge sender helt feil signal til både elever og det bredere samfunnet. Etter de tragiske hendelsene som har rammet det skeive miljøet de siste årene, burde vi svare med mer støtte og synlighet, ikke mindre.

Regnbueflagget er mer enn bare et flagg. Det er et symbol på håp, styrke og motstandskraft. Det viser solidaritet med LHBTQ+-samfunnet og avvisning av hat og fordommer. Å heise flagget vil gi barn og unge som leter etter sin identitet en følelse av aksept fra skolen.

# Bestemme selv

For alle andre vil flagget være symbol på at kjærlighet og mangfold ikke skal skjules. Skolen er en viktig arena for å fremme og diskutere ulike synspunkter og kan gi alle, uansett seksuell legning, verktøy til å bygge et enda mer inkluderende og forståelsesfullt samfunn i framtiden.

Ved å nekte skolene å flagge under Pride, tar vi et skritt tilbake fra denne viktige oppgaven. Ålesund kommune bør heller aktivt jobbe for å skape et inkluderende miljø hvor alle kan føle seg trygge og verdsatt.

Human-Etisk Forbund Ålesund håper at kommunepolitikerne reverserer denne beslutningen og lar skolene bestemme selv om de vil flagge for Pride. Ved å la regnbueflagget vaie høyt også på skolene, viser vi at i Ålesund vil kjærlighet og mangfold alltid bli feiret.